Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn Crack X0r3

Được đăng lên bởi nguyenvannamutehy
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT NAM ĐỊNH

HƯỚNG DẪN CÀI VÀ CRACK RAPIDFORM XOR3

Quá trình cài đặt Rapidform XOR3 không có gì đặt biệt. Các bạn cứ click Next để
tất cả các tùy chọn ở mặc định và tiến hành cài đặt như bình thường. Bao gồm các
bước sau :

Thaictm3b

Page 1

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT NAM ĐỊNH

Thaictm3b

Page 2

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT NAM ĐỊNH

Ở bước click Install để bắt đầu tiến hành cài đặt này các bạn hãy kiên nhẫn , đừng
thấy nó xoay xoay con chuột mà không chạy nên tưởng nó bị treo rồi tắt nó nhé .
Thật ra không phải thế , mà nó đang quét PC của bạn xem có bị thiếu các trình hổ
Thaictm3b

Page 3

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT NAM ĐỊNH
trợ chạy phần mềm như Visual C++ , .v.v…..có thể sẽ kéo dài khoảng 5 phút rồi
source mới bắt đầu cài đặt

Sau khi cài đặt thành công thì sẽ có bản trial với 15 ngày sử dụng . Bây giờ chúng
ta bắt đầu tiến hành sử dụng “thuốc” cho chúng. Các bạn hãy sử dụng “thuốc” mà
mình đã share link riêng ở bài chia sẽ Source Rapidform XOR3 nhé , không nên sử
dụng “thuốc” có trong Source cài. Qúa trình như sau (Cái này mình lấy của anh
nguyenthanh2309)
1. Đầu tiên bạn hãy copy file rfFlexLicense.dll trong thư mục Bin (trong
Crack) chép đè vào đường dẫn “Ổ cài:\Program Files\INUS
Technology\Rapidform XOR3\bin”
2. Tạo một biến mới trong Windows với :
Variable name : RFXO_LICENSE_FILE
Variable value : 48005@localhost
Với Win XP để tạo biến mới thì Right – click vào My computer -> Properties ->
Advanced -> Environment variables -> New

Thaictm3b

Page 4

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT NAM ĐỊNH
+Với Win7 để tạo biến mới thì Right – click vào My computer -> Advanced
system settings -> Advanced -> Environment variables -> New

3. Các bạn sửa tên host của mình trong phần C:\Program Files\INUS
Technology\Rapidform XOR3\License \License.lic mở bằng notepad thay
your_host bằng localhost sau đó save vào
Thaictm3b

Page 5

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT NAM ĐỊNH

4. Copy tất cả các file có trong thư mục License của Cr@ck chép đè vào các file
trong đường dẫn “Ổ cài:\Program Files\INUS Technology\Rapidform
XOR3\License”
5. Chạy file lmtools trong thư mục “Ổ cài:\Program Files\INUS
Technology\Rapidform XOR3\License” . Chuyển qua tab Config Services
click vào Server Name đặt tên mới cho Server cần tạo để chạy Rapidform.
+Path to the Imgrd.exe file . Click Browse và chọn file Imgrd.exe trong
đường
dẫn “Ổ
cài:\Program
Files\INUS
Technology\Rapidform
XOR3\License”
+Path to the license file . Click Browse và chọn file license trong đường
dẫn “Ổ cài:\Program ...
ĐI HC SƯ PHM KĨ THUT NAM ĐỊNH
Thaictm3b Page 1
HƯỚNG DN CÀI VÀ CRACK RAPIDFORM XOR3
Quá trình cài đặt Rapidform XOR3 không có đặt bit. Các bn c click Next để
tt c các tùy chn mc định tiến hành cài đặt như bình thường. Bao gm các
bước sau :
Hướng dẫn Crack X0r3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn Crack X0r3 - Người đăng: nguyenvannamutehy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn Crack X0r3 9 10 239