Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi Bình Hoàng
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án thiết kế kỹ thuật

Chương 4: trục vít bánh vít

Chương 4: Thiết kế bộ truyền trục vít
[*] Các thông số và điều kiện làm việc:
Hướng ren: ren trái.
Công suất trên trục vít: Ptv

11,74(kW).

Công suất trên bánh vít: Pbv

9,3 (kW).

Mômen trên trục vít : Ttv

103315,60 (N.mm)

Mômen trên bánh vít: Tbv

1882471,39(N.mm)

Tỉ số truyền: u tv

23 .

Số vòng quay trục vít: n tv

1085,19 (v/ph)

Số vòng quay bánh vít: n bv

47,18 (v/ph)

Tuổi thọ: Lh

14400 (giờ)

Làm việc một chiều, tải va đập nhẹ.
Tính toán thiết kế:
4.1. Dự đoán vận tốc trượt :
Theo ct 7.8 [I]:

vs

3,7 4,6
.n tv . 3 Tbv
5
10
4,95 6,16 6(m / s)

Tương ứng với vs
Vì vs

σch

3,7 4,6
.1085,19. 3 1882471,39
5
10

6(m / s) ta chọn cấp chính xác là 8 (bảng 7.4).

5(m / s) ta chọn đồng thanh thiếc Br SnP10-1 đúc trong khuôn kim loại
150(MPa) và σb

260(MPa) (bảng 7.8) . Chọn vật liệu trục vít là thép 45

tôi đạt HRC > 45, sau đó được mài và đánh bóng ren vít.
4.2. Ứng suất cho phép :
- Ứng suất tiếp xúc cho phép:

σH

(0,76

GVHD: TS. Nguyễn Tường Long
SVTH : Hoàng Hải Bình

0,9)σb K HL .Cv

(153 181) 170 (MPa)

22

Đồ án thiết kế kỹ thuật

Chương 4: trục vít bánh vít

Trong đó :

σ b - giới hạn bền kéo của vật liệu ( bảng 7.8 ).
Cv - hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc trượt ( Cv = 0,88 tra bảng 7.9)
KHL - hệ số tuổi thọ, hệ số tuổi thọ được xác định theo công thức (7.23):
K HL

8

107
N HE

0,88

Trong đó NHE là số chu kỳ làm việc tương đương công thức (7.24):
4

N HE

T2i
niti
T2 max

60
4

4

T
20
60.
.
T 15 20

0,7T
15
.
.47,18.14400
T
15 20

2,7.107

Với : ni ,t i ,T2i - số vòng quay trong 1 phút, thời gian làm việc tính bằng giờ trong
chế độ làm việc thứ i và mômen xoắn trên bánh vít.
- Ứng suất uốn cho phép:
Bánh vít bằng đồng thanh thiếc quay 1 chiều nên ta có:

σF

0,25.σ ch

06
0,08.σ b . 9
N FE

Trong đó:
2

N FE

60.
i 1

9

Ti
.n i .t i
Tmax

9

T
20
60.
.
T 15 20

9

0,7T
15
.
.47,18.14400
T
15 20

2,4.107

σF

0,25.150

0,08.260

5

106
2,4.107

40,96(MPa)

4.3. Tính toán các thông số của bộ truyền:
Số mối ren ztv trên trục vít: u tv
GVHD: TS. Nguyễn Tường Long
SVTH : Hoàng Hải Bình

23

16 30 chọn z tv

2.

23

Đồ án thiết kế kỹ thuật

Chương 4: trục vít bánh vít

Số răng trên bánh vít: zbv

u tv .z tv

23.2

46 .

Hệ số đường kính q của trục vít phải thoả:
q
z bv

0,22

10,12

Chọn theo tiêu chuẩn: q

0,4
q 18,4

12,5 .

Hiệu suất sơ bộ công thức (7.11):

ηsb

0,9 1

u tv
200

0,9 1

23
200

0,80 .

Khoảng cách trục tính theo độ bền tiếp xúc theo công thức (7.29) :
2

aw

1

...
Đồ án thiết kế kỹ thuật Chương 4: trục vít bánh vít
GVHD: TS. Nguyễn Tường Long
SVTH : Hoàng Hải Bình 22
Chương 4: Thiết kế bộ truyền trục vít
[*] Các thông số và điều kiện làm việc:
Hướng ren: ren trái.
Công suất trên trục vít:
tv
P 11,74(kW).
Công suất trên bánh vít:
bv
P 9,3(kW).
Mômen trên trục vít :
tv
T 103315,60 (N.mm)
Mômen trên bánh vít:
bv
T 1882471,39(N.mm)
Tỉ số truyền:
tv
u 23
.
Số vòng quay trục vít:
tv
n 1085,19
(v/ph)
Số vòng quay bánh vít:
bv
n 47,18
(v/ph)
Tuổi thọ:
h
L 14400
(giờ)
Làm việc một chiều, tải va đập nhẹ.
Tính toán thiết kế:
4.1. Dự đoán vận tốc trượt :
Theo ct 7.8 [I]:
3
3
s tv bv
55
3,7 4,6 3,7 4,6
v .n . T .1085,19. 1882471,39
10 10
4,95 6,16 6(m / s)
Tương ứng với
ta chọn cấp chính xác là 8 (bảng 7.4).
s
v 5(m / s)
ta chọn đồng thanh thiếc Br SnP10-1 đúc trong khuôn kim loại
ch
σ 150(MPa)
b
σ 260(MPa)
(bảng 7.8) . Chọn vật liệu trục vít là thép 45
tôi đạt HRC > 45, sau đó được mài và đánh ng ren vít.
4.2. Ứng suất cho phép :
- Ứng suất tiếp xúc cho phép:
H b HL v
σ (0,76 0,9 K .C (153 181) 170 (MPa)
Hướng dẫn đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn đồ án chi tiết máy - Người đăng: Bình Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn đồ án chi tiết máy 9 10 832