Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn đồ án cơ sở thiết kế máy

Được đăng lên bởi thanchettrove99
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VŨ NGC PI, NGUYN VĂN D
HƯỚNG DN ĐỒ ÁN CHI TIT MÁY
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGHIP
Thái Nguyên, 2/2009
Hướng dẫn đồ án cơ sở thiết kế máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn đồ án cơ sở thiết kế máy - Người đăng: thanchettrove99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hướng dẫn đồ án cơ sở thiết kế máy 9 10 70