Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn gia công trên Pro engineer 5.0

Được đăng lên bởi cauviet2008
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 7066 lần   |   Lượt tải: 35 lần
NHA TRANG UNIVERSITY
----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

ẶN
G

Trước tiên bạn phải vẽ khối V tùy ý như khối V hình 25 cuối bài viết này
Gia công khối V bằng ProE 5.0
Tiến hành:

a) File - New – Manufacturing – mmns_mfg_nc– OK.

b) Nhấn biểu tượng Assemble reference Model, hộp thoại xuất hiện, chọn
chi tiết đế, Open.

Automatic – Default – Done.

c) Nhấn biểu tượng Automatic workpiece, kéo phôi dư lên 5mm rồi chọn
Done. Phôi được tự động chọn và có hình màu xanh lá cây bao quanh chi tiết.

M

r.Đ

Trên thanh công cụ nhấn Step\ Operation, hộp thoại Operation setup hiện ra.

- Chọn máy: NC Machine, ấn biểu tượng bên phải, hộp thoại Machine tool setup
hiện ra (H2) cho phép ta cài đặt các thông số về dụng cụ cắt. Ta có thể cài đặt các
thông số này trong phần sau, chọn Apply\ OK.

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

- Chọn gốc tọa độ máy: Machine zero, nhấn vào biểu tượng bên phải, máy yêu
cầu select coordinate system (Hệ trục tọa độ). Ta vào Insert\ model daltum\
coordinate system. Chọn 3 mặt phẳng: mặt trên và 2 mặt bên. Chỉnh chiều của

các trục X,Y,Z sao cho phù hợp bằng cách chọn Orientation (H3) và flip X,Y,Z.

r.Đ

Ấn OK.

- Chọn mặt phẳng Retract (mặt nhấc dao lên an toàn):
Surface, nhấn biểu tượng bên phải hộp thoại Retract Setup xuất hiện. Chọn mặt
trên và nhập khoảng cách Retract là 10, OK.
d)Gia công mặt trên khối V.

M

Dùng kiểu phay VOLUME. Tiến hành chọn dao như sau
Vào Steps – Volume Rough (hoặc chọn vào biểu tượng
hện Menu Manager ta chọn như hình 1

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

trên màn hình).Xuất

NHA TRANG UNIVERSITY

r.Đ

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

Hình 1.

Kích chuột vào Done xuất hiện bản Tools Setup.Ta nhập giá kích thước dao như

M

hình 2.

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

Hình 2.

M

r.Đ

Nhập xong chọn Apply/ OK xuất hiện bản Edit Parameters of Sequence
(VOLUME).Ta nhập các trị như hình 3

Hình 3.
ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY
----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

r.Đ

ẶN
G

Nhập xong chọn OK.Sau đó kích vào biểu tượng
trên thanh công cụ,dùng
lệnh Extrude để vẽ thể tích phần gia công với độ đùn xuống là 5mm ta được như
hình 4.

Hình 4

Bước phay mặt đầu đã hoàn tất.ta chọn Done Seq để luuw các thôn...
NHA TRANG UNIVERSITY
----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------
ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2
Trước tiên bạn phải vẽ khối V tùy ý như khối V hình 25 cui bài viết này
Gia công khối V bằng ProE 5.0
Tiến hành:
a) File - New Manufacturing mmns_mfg_nc OK.
b) Nhấn biểu tượng Assemble reference Model, hộp thoại xuất hiện, chọn
chi tiết đế, Open.
Automatic Default Done.
c) Nhấn biểu ợng Automatic workpiece, o phôi lên 5mm rồi chọn
Done. Phôi được tự động chọn và có hình u xanh lá cây bao quanh chi tiết.
Trên thanh công c nhấn Step\ Operation, hộp thoại Operation setup hiện ra.
- Chn y: NC Machine, ấn biểu tượng bên phi, hộp thoại Machine tool setup
hiện ra (H2) cho phép ta cài đặt các thông svề dụng cụ cắt. Ta thể cài đặt các
thông số này trong phn sau, chọn Apply\ OK.
Mr.ĐẶNG
Hướng dẫn gia công trên Pro engineer 5.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn gia công trên Pro engineer 5.0 - Người đăng: cauviet2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hướng dẫn gia công trên Pro engineer 5.0 9 10 481