Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm chi tiết máy

Được đăng lên bởi chung-thieu-dinh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm chi tiết máy.pdf
Gi ý gii bài tp thi trc nghim Chi tiết máy Biên son: Vũ Lê Huy
1
Mc lc
Bài tp Chương I – Nhng vn đề cơ bn................................................................................. 2
Bài tp Chương II – Tiết máy ghép .......................................................................................... 4
Bài tp Chương III – Đai .......................................................................................................... 6
Bài tp Chương IV – Xích ........................................................................................................ 9
Bài tp Chương V – Bánh răng............................................................................................... 11
Bài tp Chương VI – Trc vít ................................................................................................. 18
Bài tp Chương VII – Trc ..................................................................................................... 21
Bài tp Chương VIII – lăn .................................................................................................. 24
Bài tp Chương IX – trượt .................................................................................................. 28
Bài tp Chương X – Khp ni ................................................................................................ 29
Bài tp Chương XI – Lò xo .................................................................................................... 29
Bài tp Chương XII – Truyn động vít đai c ........................................................................ 30
Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm chi tiết máy - Người đăng: chung-thieu-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm chi tiết máy 9 10 405