Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn học lập trình pic bằng mplap

Được đăng lên bởi truongpv_57
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 7366 lần   |   Lượt tải: 32 lần
LẬP TRÌNH VĐK
PIC VỚI MPLAB C18
ĐHBK TPHCM – BKIT4U
EDITTER: TRI - IUH

2

Lập trình VĐK PIC với MPLAB C18 – ĐHBK TP HCM - BKIT4U 4RUM – EDITTER : TRI - IUH

Bài 1 : Cài đặt MPLAB IDE 8.36
1.1 Giới thiệu
MPLAB IDE là phần mềm được hỗ trợ bởi Microchip, dùng để soạn thảo code cho các ứng dụng
của PIC. Hiện tại, tháng 8/2010 MPLAB IDE đã có phiên bản 8.51. Trong tài liệu này tôi chọn
phiên bản 8.36 vì nó có khá nhiều lỗi về cấu hình . Các phiên bản khác như 8.43, bạn có thể
không chọn cấu hình ban đầu nhưng bản thân nó có thể tự động tìm kiếm các thư viện cần
thiết trong quá trình biên dịch. Với phiên bản 8.36 chúng ta phải cấu hình toàn bộ cho IDE.
1.2 Cài đặt MPLAB IDE 8.36
Bước 1 : Double Click vào file setup trong thư mục MPLAB IDE 8.36. Màn hình Welcome sẽ
hiện ra như sau. Bạn chọn Next để tiếp tục.

Hình 1.1 : Welcome to MPLAB IDE 8.36
Bước 2 : Chọn I accept the term of the license agreement và chọn Next.

3

Lập trình VĐK PIC với MPLAB C18 – ĐHBK TP HCM - BKIT4U 4RUM – EDITTER : TRI - IUH

Hình 1.2 : License Agreement
Bước 3 : Để chế độ mặc định là cài đặt Complete và chọn Next để tiếp tục.

Hình 1.3 : Chọn cài đặt complete
Bước 4 : Chọn đường dẫn cài đặt, ta nên để mặc định là C:\Program Files\Microchip\

4

Lập trình VĐK PIC với MPLAB C18 – ĐHBK TP HCM - BKIT4U 4RUM – EDITTER : TRI - IUH

Hình 1.4 : Chọn đường dẫn cài đặt
Bước 5 : Tiếp tục chọn I accept cho Maestro License và C32 License.

Hình 1.5 : Maestro License

5

Lập trình VĐK PIC với MPLAB C18 – ĐHBK TP HCM - BKIT4U 4RUM – EDITTER : TRI - IUH

Hình 1.6 : C32 License
Bước 6 : Giao diện sau tổng kết lại các lựa chọn của bạn, nhấn Next để tiến hành cài đặt. Nếu
muốn hiệu chỉnh bạn nhấn Back.

Hình 1.7 : Bắt đầu cài đặt

6

Lập trình VĐK PIC với MPLAB C18 – ĐHBK TP HCM - BKIT4U 4RUM – EDITTER : TRI - IUH

Hình 1.8 : Chờ cài đặt xong
Bước 7 : Khi cài đặt xong MPLAB IDE sẽ hỏi bạn có cần cài Hi Tech không. Đây là compiler C
hỗ trợ cho MPLAB IDE, tuy nhiên ta sẽ không dùng compiler này mà sẽ dùng MPLAB C18. Bạn
chọn No nhấn Finish để hoàn tất việc cài đặt MPLAB IDE.

Hình 1.9 : Cài đặt hoàn tất
Thông báo dưới đâu xuất hiện, thống kê các tài liệu hướng dẫn đi kèm. Các tài liệu này đều
nằm trong thư mục cài đặt C:\Program Files\Microchip\

7

Lập trình VĐK PIC với MPLAB C18 – ĐHBK TP HCM - BKIT4U 4RUM – EDITTER : TRI - IUH

Hình 1.10 : Các tài liệu hướng dẫn

8

Lập trình VĐK PIC với MPLAB C18 – ĐHBK TP HCM - BKIT4U 4RUM – EDITTER : TRI - IUH

Bài 2 : Cài đặt compiler MPLAB C18
2.1 Giới thiệu...
L
P TRÌNH
VĐK
PIC VỚI MPLAB C18
ĐHBK TPHCM – BKIT4U
EDITTER: TRI - IUH
hướng dẫn học lập trình pic bằng mplap - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn học lập trình pic bằng mplap - Người đăng: truongpv_57
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
hướng dẫn học lập trình pic bằng mplap 9 10 643