Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn kết nối laptop với máy chiếu

Được đăng lên bởi anhtungnb
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 40 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN KẾT NỐI LAPTOP VỚI MÁY CHIẾU
Sau khi thao tác kết nối và khởi động máy chiếu - Laptop hãy chờ khoảng 15 giây để 2
máy tự nhận nhau, nếu không được ta tiến hành một trong các cách sau đây:
Cách 1 ( sử dụng phím Fn + F1 đến F9 )
-Laptop IBM : Fn+F7
-LaptopToshiba: Fn+F5 hoặc F9
-Laptop Compaq: Fn+F4
-Laptop Dell: Fn+F5 hoặc F3, F9
* Tùy từng hãng laptop mà ta phải chọn phím thích hợp nằm trong khoảng từ F1 - F9.
Các phím này có biểu tượng hình chữ nhật hoặc 2 hình chữ nhật....Khi nhấn tổ hợp phím
trên cần nhấn 2 lần cách nhau 3-7 giây để 2 màn hình cùng hiển thị.
* Với Windowns 7 - 8: nếu một màn hình hiển thị thì dùng phím biểu tượng Win+P
(chọn 2-nhân đôi) tương đương với Laptop Dell là phím F1 (biểu tượng laptop-màn hình)
Cách 2 (sử dụng Desktop - để kết nối)
Nhấn chuột phải trên màn hình Desktop chọn Graphics option->Outoput to-> chọn dòng
thứ 3: thường là Intel….và cuối cùng chọn Monitor+Notebook (hoặc monitor + projector)
Cách 3 (Sử dụng Remote)
Dùng Remote-bấm nút Auto Setup ( 2 lần ) sau đó chờ khoảng 10 giây để Laptop và máy
chiếu tự kết nối với nhau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Trong trường hợp cả 3 cách đều vô hiệu ( thường là trong trường hợp bấm chuột phải
lên mà không thấy Graphics option) thì tiếp tục bấm chuột phải để chọn Graphic
properties -> chọn display devices -> chọn thẻ Setting bấm vào màn hình được đánh số 2,
đánh dấu vào ô Extend my Windows Desktop... và kéo thanh trượt để chỉnh độ phân giải
phù hợp với máy chiếu (Đa số các loại máy chiếu hiện nay có độ phân
giải1024x768(XGA). Bấm OK để xác nhận.
*** Đối với Power Point, vào menu Slide Show > Set Up Show, trong mục Multiple
Monitors, chọn Monitor 2..., đánh dấu vào ô Show Presenter View. Bấm OK để xác nhận.

Sau đó, bấm F5 và thuyết trình bình thường. Lúc này, màn hình laptop sẽ hiện các nút
điều khiển và hình ảnh thu nhỏ của bài thuyết trình đang hiện trên máy chiếu.
*** Quá trình kết nối và tắt kết nối laptop với máy chiếu cần lưu ý cẩn thận và nhẹ nhàng
với đầu phích cắm - vì nó rất nhỏ và mềm-rất dễ bị gãy.
Xin chân thành cám ơn

...
NG DN KT NI LAPTOP VI MÁY CHIU
Sau khi thao tác kết ni khởi động máy chiếu - Laptop y ch khoảng 15 giây để 2
máy t nhn nhau, nếu không được ta tiến hành một trong các cách sau đây:
Cách 1 ( s dụng phím Fn + F1 đến F9 )
-Laptop IBM : Fn+F7
-LaptopToshiba: Fn+F5 hoc F9
-Laptop Compaq: Fn+F4
-Laptop Dell: Fn+F5 hoc F3, F9
* y tng hãng laptop ta phi chn phím thích hp nm trong khong t F1 - F9.
Các phím này biểu tượng hình ch nht hoc 2 hình ch nht....Khi nhn t hp phím
trên cn nhn 2 ln cách nhau 3-7 giây để 2 màn hình cùng hin th.
* Vi Windowns 7 - 8: nếu mt màn hình hin th thì dùng phím biểu ng Win+P
(chn 2-nhân đôi) tương đương với Laptop Dell là phím F1 (biểu tưng laptop-màn hình)
Cách 2 (s dng Desktop - để kết ni)
Nhn chut phi trên màn hình Desktop chn Graphics option->Outoput to-> chn dòng
th 3: thường là Intel….và cuối cùng chn Monitor+Notebook (hoc monitor + projector)
Cách 3 (S dng Remote)
Dùng Remote-bm nút Auto Setup ( 2 lần ) sau đó chờ khoảng 10 giây để Laptop y
chiếu t kết ni vi nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Trong trưng hp c 3 cách đều vô hiu ( thường là trong trưng hp bm chut phi
lên không thy Graphics option) thì tiếp tc bm chut phải để chn Graphic
properties -> chn display devices -> chn th Setting bấm vào màn hình được đánh số 2,
đánh dấu vào ô Extend my Windows Desktop... kéo thanh trượt để chỉnh độ phân gii
phù hp vi y chiếu (Đa số các loi y chiếu hiện nay độ phân
gii1024x768(XGA). Bm OK để xác nhn.
*** Đối vi Power Point, vào menu Slide Show > Set Up Show, trong mc Multiple
Monitors, chọn Monitor 2..., đánh du vào ô Show Presenter View. Bấm OK để xác nhn.
Hướng dẫn kết nối laptop với máy chiếu - Trang 2
Hướng dẫn kết nối laptop với máy chiếu - Người đăng: anhtungnb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn kết nối laptop với máy chiếu 9 10 45