Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập trình gia công trên Pro E

Được đăng lên bởi nguyen-xuan-phuong
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3971 lần   |   Lượt tải: 45 lần
Trung Tâm Đào Tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

Pro/E WF 6.0

 

Bài 1: Phương pháp phay Volume Rought

w
w

.ti
n

hv
ie
tte

ch
.co

m

1. Chuẩn bị
Khởi động Pro/ENGINEER WF6.0
Thiết lập thư mục làm việc là thư mục chứa file Roughing .prt như hình 1
Điểm này có hơi khác một chút so với các bản Pro/E trước.

Hình 1

w

Vào môi trường gia công New > Manufacturing > NC Assembly đặt tên cho bài
tập là Roughing. Bỏ dấu check ở mục Use default templete để chọn lại đơn vị gia
công là mm hình 2:

THÁI VĂN HÙNG (thaihung_2606@yahoo.com) 
 

Page 1 

 

Trung Tâm Đào Tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

Pro/E WF 6.0

hv
ie
tte

ch
.co

m

 

Hình 2

w
w

.ti
n

2. Gọi chi tiết gia công( Import chi tiết cần gia công )pick chọn biểu tượng

w

3. Tạo phôi : pick chọn biểu tượng như (hình 3)

Hình 3

THÁI VĂN HÙNG (thaihung_2606@yahoo.com) 
 

Page 2 

 

Trung Tâm Đào Tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

Pro/E WF 6.0

 

.ti
n

hv
ie
tte

ch
.co

m

Đặt tên(phoi) > Solid > Protrusion > Extrude > Solid > Done
Đến đây bạn dùng lệnh Extrude để tạo phôi có kích thước như hình4.

Hình 4

Click

w
w

Nếu kết quả của các bạn là 1 hình khối màu xanh lá cây thì bạn đã thiết lập phôi đúng .
để hoàn tất quá trình tạo phôi.

w

4. Thiết lập tọa độ gia công : pick chọn biểu tượng như (hình 5) và( hình 6)

Hình 5

THÁI VĂN HÙNG (thaihung_2606@yahoo.com) 
 

Page 3 

 

Trung Tâm Đào Tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

Pro/E WF 6.0

hv
ie
tte

ch
.co

m

 

Hình 6

w

w
w

.ti
n

5. Thiết lập thông số về máy (hình 7)

Hình 7

Xuất hiện hộp thoại Operation Setup như (Hình 8)
Click vào phí bên phải của dòng NC Manchine để chọn máy phay 3 trục
Click vào hình mũi tên bên cạch Machine Zero để set chuẩn máy.Bạn chọn chuẩn là
CoordSys có trục Z hướng lên.
Tiếp theo bạn chọn mặt Retract song song trục Z, cách CoordSys 2.

THÁI VĂN HÙNG (thaihung_2606@yahoo.com) 
 

Page 4 

 

Trung Tâm Đào Tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

Pro/E WF 6.0

hv
ie
tte

ch
.co

m

 

Hình 8

6. Tạo Mill Window để chuẩn bị cho phương pháp phay Volume

w

w
w

.ti
n

Trên thanh công cụ phía bên phải, pick chọn biểu tượng
Dưới Dasbboard, bạn chọn kiểu Sketch window type , pick chọn

Hình 9
Placement sau đó chọn mặt cao nhất của chi tiết để vẽ phác
Vào môi trường Sketch, vẽ 1 hình chữ nhật bao lấy 4 hốc nhỏ.Với cách làm như vậy,
Pro/E WF 6.0 sẽ gia công tất cả những thể tích vật liệu trong vùng đã vẽ

THÁI VĂN HÙNG (thaihung_2606@yahoo.com) 
 

Page 5 

 

Trung Tâm Đào Tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

Pro/E WF 6.0

hv
ie
tte

ch
.co

m

 

.ti
n

Hình 10

T...
Trung Tâm Đào To CAD/CAM/CNC Tinh Vit Pro/E WF 6.0
THÁI VĂN HÙNG (thaihung_2606@yahoo.com)Page1
Bài 1: Phương pháp phay Volume Rought
1. Chun b
Khi động Pro/ENGINEER WF6.0
Thiết lp thư mc làm vic là thư mc cha file Roughing .prt như hình 1
Đim này có hơi khác mt chút so vi các bn Pro/E trước.
Hình 1
Vào môi trường gia công New > Manufacturing > NC Assembly đặt tên cho bài
tp là Roughing. B du check mc Use default templete để chn li đơn v gia
công là mm hình 2:
www.tinhviettech.com
Hướng dẫn lập trình gia công trên Pro E - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập trình gia công trên Pro E - Người đăng: nguyen-xuan-phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn lập trình gia công trên Pro E 9 10 141