Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập trình tổng dài TDA 100600

Được đăng lên bởi 1008
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2753 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX - TDA 100 200
( Trước khí cho thẻ vào CPU chú ý gạp thẻ về mở khóa rồi cắm thẻ vào )
1. Đổ chuông
Vào mục 10.2: Đánh số máy
Thiết lập nhiều số đổ chuông cùng lúc
3.5.1:
Tạo nhóm đổ chuông: 3.5.4 ( có 128 nhóm ) -> gõ số Ext cần đổ chuông vào cột Ext Number ( nếu muốn đổ sau 3 hồi
không nhấc sẽ đổ tiếp vào máy chỉ định: chọn thời gian ở cột Delayed Ring)
2. Khai báo trung kế
Phải chuột vào Card trung kế ->Vào port property -> OUS( not connect)
Xem lệnh dịch vụ :2.6.1
* Khai Báo Đảo cực: Tại 1.1 Port Property – LCO Port ( Cột Reverse Detection ) kích hoạt Outgoing
3. Ghi âm DISA
Xem Disa: 5.3.2 và 5.3.1
Khai báo để ghi âm được:
- 602 – chuyển máy lập trình về Cos 64 ( 4.1.1 tại thẻ Main -> tại cột COS chuyển cổng cắm bàn lập trình thánh
COS 64
- 511 – chuyển Cos 64 về Manager ( 2.7.1 tại Programminh & Manager -> tại cột Manager chuyển COS 64 thành
Enable
Lệnh ghi âm: *361-> số messeger
501: Lời chào công ty
502: Hết giờ làm việc
503: Báo máy bận
Sửa hồi chuông khi có DISA
Vào lệnh 2.3 -> tại thẻ DISA/Door/Reminder/U.Conf -> Tại Intercept Tinmer ( Day, Break, Lunch, Night : thông số đang ở
40 chuyển về 20 ( tương đương với 6 hồi chuông )
- Đặt chế độ hồi chuông về máy lễ tân khi máy lẻ không nhấc máy qua DISA
4. Đổi số nội bộ:
4.1.1 đánh thẳng số vào cột Extention Number
Nếu chọn số 5 trở lên : 2.6.1
- Thêm số máy ảo trên bàn 7630 hoặc 7633 ( cần có Card hỗn hợp )
Phải chuột vào Card Hỗn Hợp ->Vào port property -> ở cột XDP Mode ta chọn On và chuyển sang INS ở cột Connection
5. Class of service
4.1.1 -> chọn cột Cos -> 7.1 gõ đầu cắm vào level 3
Cấm gọi ra ngày trưa đêm: Vào 2.7.1 tại dòng Cos 8 đưa Ngày hoặc Trưa, Đêm về mức 7, Sau đó về lệnh 4.1.1 chọn
máy cần cấm về Cos 8. OK
Bỏ số 500 ( 3.7.2 ) , xóa đầu 501 -> 599 ( 5.3.2 )
Bỏ số 600 ( 5.2 ) , xóa đầu 601 -> 699 ( 3.5.1 )
6. Thay đổi mã dịch vụ
Vào lệnh 2.6.1
7. Khai báo cổng R232( máy in)
11.1 -> RS 232C -> 9600(máy tính); 19200( máy in).
8. Account code: 6.3 gõ Account code vào cột Verified Code( khi cấp code thì cấp cả 2); gõ pin code vào cột
Verified Code pin.
Gán máy lẻ dùng code ( máy lẻ nào muốn gọi qua code thi vào 4.1.1 tại cột COS chuyển về 3:
2.7.1 Máy lẻ sử dụng account code -> CO & SMDR -> tại cột Acount code
Mode -> chọn Forced ( khai báo 7.1 ở Level nào thì going theo hàng đó)
Lệnh gọi ra bằng Code: *47* code + pin + 9 + số máy cần gọi
9. Thiết lập account code gọi ra theo nhóm trung kế
Khi thiết lập các máy được quy đinh gọi ra theo nhóm trung kế: ta cần và...
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX - TDA 100 200
( Trước khí cho thẻ vào CPU chú ý gạp thẻ về mở khóa rồi cắm thẻ vào )
1. Đổ chuông
Vào mục 10.2: Đánh số máy
Thiết lập nhiều số đổ chuông cùng lúc
3.5.1:
Tạo nhóm đổ chuông: 3.5.4 ( có 128 nhóm ) -> gõ số Ext cần đổ chuông vào cột Ext Number ( nếu muốn đổ sau 3 hồi
không nhấc sẽ đổ tiếp vào máy chỉ định: chọn thời gian ở cột Delayed Ring)
2. Khai báo trung kế
Phải chuột vào Card trung kế ->Vào port property -> OUS( not connect)
Xem lệnh dịch vụ :2.6.1
* Khai Báo Đảo cực: Tại 1.1 Port Property – LCO Port ( Cột Reverse Detection ) kích hoạt Outgoing
3. Ghi âm DISA
Xem Disa: 5.3.2 và 5.3.1
Khai báo để ghi âm được:
- 602 – chuyển máy lập trình về Cos 64 ( 4.1.1 tại thẻ Main -> tại cột COS chuyển cổng cắm bàn lập trình thánh
COS 64
- 511 – chuyển Cos 64 về Manager ( 2.7.1 tại Programminh & Manager -> tại cột Manager chuyển COS 64 thành
Enable
Lệnh ghi âm: *361-> số messeger
501: Lời chào công ty
502: Hết giờ làm việc
503: Báo máy bận
Sửa hồi chuông khi có DISA
Vào lệnh 2.3 -> tại thẻ DISA/Door/Reminder/U.Conf -> Tại Intercept Tinmer ( Day, Break, Lunch, Night : thông số đang ở
40 chuyển về 20 ( tương đương với 6 hồi chuông )
- Đặt chế độ hồi chuông về máy lễ tân khi máy lẻ không nhấc máy qua DISA
4. Đổi số nội bộ:
4.1.1 đánh thẳng số vào cột Extention Number
Nếu chọn số 5 trở lên : 2.6.1
- Thêm số máy ảo trên bàn 7630 hoặc 7633 ( cần có Card hỗn hợp )
Phải chuột vào Card Hỗn Hợp ->Vào port property -> ở cột XDP Mode ta chọn On và chuyển sang INS ở cột Connection
5. Class of service
4.1.1 -> chọn cột Cos -> 7.1 gõ đầu cắm vào level 3
Cấm gọi ra ngày trưa đêm: Vào 2.7.1 tại dòng Cos 8 đưa Ngày hoặc Trưa, Đêm về mức 7, Sau đó về lệnh 4.1.1 chọn
máy cần cấm về Cos 8. OK
Bỏ số 500 ( 3.7.2 ) , xóa đầu 501 -> 599 ( 5.3.2 )
Bỏ số 600 ( 5.2 ) , xóa đầu 601 -> 699 ( 3.5.1 )
6. Thay đổi mã dịch vụ
Vào lệnh 2.6.1
7. Khai báo cổng R232( máy in)
11.1 -> RS 232C -> 9600(máy tính); 19200( máy in).
8. Account code: 6.3 gõ Account code vào cột Verified Code( khi cấp code thì cấp cả 2); gõ pin code vào cột
Verified Code pin.
Gán máy lẻ dùng code ( máy lẻ nào muốn gọi qua code thi vào 4.1.1 tại cột COS chuyển về 3:
2.7.1 Máy lẻ sử dụng account code -> CO & SMDR -> tại cột Acount code
Mode -> chọn Forced ( khai báo 7.1 ở Level nào thì going theo hàng đó)
Lệnh gọi ra bằng Code: *47* code + pin + 9 + số máy cần gọi
9. Thiết lập account code gọi ra theo nhóm trung kế
Khi thiết lập các máy được quy đinh gọi ra theo nhóm trung kế: ta cần vào 2.7.1 trong cột TRS Level để chuyển tất cả các
cos từ 3 đến 64 về level 3 ( cả ngày trưa đêm )
Vào mục 6.3 để chia nhóm tất cả các Code và Code Pin như chia nhóm trung kế gọi ra.
Sau đó vào 2.7.2 để lựa chọn nhóm Code và Code Pin gọi ra theo nhóm.
Lệnh gọi ra bằng Code: *47* code + pin + 9 + số máy cần gọi
10. Khai báo lời chào khi máy bận
Hướng dẫn lập trình tổng dài TDA 100600 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập trình tổng dài TDA 100600 - Người đăng: 1008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hướng dẫn lập trình tổng dài TDA 100600 9 10 140