Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn laview

Được đăng lên bởi tien-le-quang
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 3082 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Học nhanh
LabVIEW
EVTAtech Group
Website: 
Contact: hieutq
1

EVTAtech Group

Lập trình đồ họa dành cho
đo lường, điều khiển và
kiểm tra.
• Phát triển ứng dụng một cách
nhanh chóng với những VI thân
thiện và sử dụng môi trường đồ
hoạ đơn giản
• Thiết kệ đo lường và điều khiển
với giao diện DAQ cho quá trình
kết nối với tất cả các kiểu dữ liệu
vào/ra.
• Mở rộng với các ứng dụng thời
gian thực (Real-Time) cho FPGA
và PDA.
• Tài liệu hướng dẫn, trợ giúp với
nhiều ngôn ngữ khác nhau.
• Tài liệu TV EVTAtech đang viết.

2

LabVIEW – một ứng dụng hữu ích
• Cuốn sách có tên “Electronic Design” - một phát minh lớn
của LabVIEW đã đứng vị trí Top 50 mốc quan trọng của
ngành công nghiệp điện.
• LabVIEW 6.1 đã nhận được nhiều giải thưởng tự động
hoá xuất sắc vào năm 2002.
• Giải thưởng thiết kế mới với bộ LabVIEW 6i – một công
cụ mang lại hiệu suất cao nhất cho ngành công nghiệp
điện năm 2000
• LabVIEW 6i được lựa chọn là “Best of the Best” trong
danh sách phần mềm được đánh giá bởi những người
trong ngành

3

NI LabVIEW: Lịch sử quá trình tăng trưởng
T5 - 2003 • LabVIEW 7 Express VIs, I/O Assistants, FPGA/PDA targets
T1 - 2002 • LabVIEW 6.1 Có khả năng hoạt động mạng networ, phân tích
T4 - 2000 • LabVIEW 6i Đo lường thông minh, kết nối
T3 - 1998 • LabVIEW 5.0 ActiveX, chuyên xâu
T2 - 1996 • LabVIEW 4.0 Nhiều công cụ chuyên nghiệp, gỡ rối hoàn thiện
T8 - 1993 • LabVIEW 3.0 là phiên bản nền tảng của LabView
T9 - 1992 • LabVIEW cho Windows
T1 - 1990 • LabVIEW 2.0 cho Macintosh
T10 - 1986 • LabVIEW 1.0 cho Macintosh
T4 - 1983 • LabVIEW project begins – bắt đầu dự án

4

Sản phẩn công nghệ mang tính thương mại
Phần mềm nhúng vào Labview
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5

Wolfram Research Mathematica ®
Microsoft Excel ®
MathWorks MATLAB® và Simulink®
MathSoft MathCAD ®
Electronic Workbench MultiSim ®
Texas Instruments Code Composer
Studio®
Ansoft RF circuit design software
Microsoft Access ®
Microsoft SQL Server ®
Oracle ®

Các giao thức truyền
thông
•
•
•
•
•
•
•
•

Ethernet
CAN
DeviceNet
USB
IEEE 1394
RS-232
GPIB
RS-485

LabVIEW ứng dụng mọi nơi
Sensor
Embedded
(FPGA)
Handheld
Wireless
Networked I/O
PC Boards
Industrial Computer (PXI)
Tektronix Open Windows
Oscilloscopes
PC, Mac, Linux, Sun
Workstation

6

Họ LabVIEW
NI LabVIEW
Phần mềm lập trình đồ họa dành cho đo lường và điều khiển

LabVIEW Real-Time Module

7

LabVIEW FPGA Module

LabVIEW PDA Module

LabVIEW Datalogging and
Supervisory Control Module

Cái có đ c, phân tích và h u hi u
LabVIEW là...
EVTAtech Group
1
Hc nhanh
LabVIEW
EVTAtech Group
Website: http://dieukhientudong.com
Contact: hieutq
Hướng dẫn laview - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn laview - Người đăng: tien-le-quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Hướng dẫn laview 9 10 523