Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn restore database trong sql

Được đăng lên bởi thu-thu-duong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN RESTORE DATABASE TRONG SQL SERVER VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
CÁC LỖI CÓ THỂ XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH RESTORE
I. Hướng dẫn các bước restore database trong Sql Server
Bước 1: Trong cửa sổ của MSSQL Server Management Studio,Right_click trên m ục
Databases, chọn Restore Database…

Bước 2: Chọn nơi chứa Database backup bằng cách click chọn From device và click ...
:

Bước 3: Click Add , sau đó tìm đến nới chứa và chọn file backup. Sau đó bấm OK.

Bước 4: Click chọn database tương ứng . Sau đó bấm OK để hoàn tất restore.

•
•

check vào ô " Overwrite the existing database " trong lựa chọn Option.
Trong lụa chọn File:
+ Trong cái ô " Restore the database file as..."
- phần " Restore As " bạn chỉ định lại đường dẫn database bạn đã tạo
click OK.
Link: ỗi-RestoreDatabase#ixzz2Vhvhx2tJ

...
H NG D N RESTORE DATABASE TRONG SQL SERVER CÁCH KH C PH CƯỚ
CÁC L I CÓ TH X Y RA TRONG QUÁ TRÌNH RESTORE
I. H ng d n các b c restore database trong Sql Serverướ ướ
B c 1: Trong c a s c a MSSQL Server Management Studio,Right_click trên m cướ
Databases, ch n Restore Database…
B c 2: Ch n n i ch a Database backup b ng cách click ch n From device và click ...ướ ơ
:
hướng dẫn restore database trong sql - Trang 2
hướng dẫn restore database trong sql - Người đăng: thu-thu-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hướng dẫn restore database trong sql 9 10 583