Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn SAFE

Được đăng lên bởi Vinh Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 3 lần
huong dan safe
Hướng dn s dng SAFE Trang 1/6
HƯỚNG DN CƠ BN V PHN MM TÍNH KT CU SÀN SAFE v8.1
1. Bước lp mô hình:
- Chn đơn v
- Khai báo h lưới: File à New Model: Nhp s đường lưới X, s đường lưới Y,
khong cách ô lưới X, khong cách ô lưới Y, nếu h lưới có khong cách không đều thì
chn Edit Grid để điu chnh kích thước (Spacing) các ô lưới theo phương X và Y
- V phn t dm:
Dùng biu tượng để v thanh qua 2 đim, đim đầu đến đim cui.
Dùng biu tượng để v nhanh thanh bng cách kích chut vào đường lưới.
- V phn t tm:
Dùng biu tượng để v phn t tm qua nhiu đim (kng gii hn s
đim), sau khi kích chut vào đim cui nhn Enter để kết tc lnh v tm.
VD để v tm như hình bên: kích chut ln
lượt ti các đim (không cn theo th t
ngược chiu đồng h): A5 à C5 à C4 à
B4 à B3 à C3 à C2 à D2 à D1 à A1,
nhn Enter.
Hướng dẫn SAFE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn SAFE - Người đăng: Vinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn SAFE 9 10 88