Ktl-icon-tai-lieu

Hướng Dẫn Sử Dụng Altium

Được đăng lên bởi thanhhien2403-haui-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1832 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Hướng dẫn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của máy tính, CAD (Computer Aided Design)
ngày càng hoàn thiện và được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực của khoa học kỹ thuật.
Đối với chuyên ngành Điện tử, nhiều phần mềm CAD cho phép vẽ mạch, mô phỏng mạch
điện và chuyển sang mạch in một cách nhanh chóng và hiệu quả như: OrCAD/PSPICE,
EAGLE, Mutisim Workbench, MicroSim, Altium Designer, …
Altium Designer, phiên bản trước kia có tên gọi quen thuộc là Protel DXP, là một
trong những công cụ vẽ mạch Điện tử mạnh nhất hiện nay. Được phát triển bởi hãng
Altium Limited, Altium Designer (Altium) mang lại cho người dùng một môi trường làm
việc hết sức chuyên nghiệp. Nhưng đó cũng chính là một trở ngại lớn cho những người
mới làm quen với phần mềm này.

Hướng dẫn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

Chương 1:
VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
Trước hết chúng ta cùng làm quen với môi trường làm việc của Altium Designer.
Cho đến thời điểm cuốn Ebook đang viết thì Altium Dsigner đã ra đến phiên bản 6.8.
Nhưng cuốn Ebook được thực hiên trên bản 6.7.
Bản vẽ đầu tiên là mạch ổn định tốc độ động cơ, có sơ đồ như sau:

Khởi động chương trình từ shortcut trên destop màn hình nền hoặc từ Menu Start
>> All programs >>Altium Designer 6 >> Altium Designer 6. Khi đó cửa sổ làm việc
của Altium Designer có dạng như sau:

Hướng dẫn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

Để tạo sơ đồ nguyên lý trước hết ta cần tạo 1 project (Dự án) mới:
Từ menu File >> New >> Project >> PCB Project
Hoặc bằng các phím tắt: F, N, J, B. Việc sử dụng phím tắt sẽ giúp bạn thiết kế nhanh
hơn. Các phím tắt của menu tương ứng được gạch chân dưới menu hoặc lệnh tương ứng:

Hướng dẫn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

Ở đây ta chọn PCB Project: Dự án mạch in để phục vụ cho việc chuyển từ sơ đồ
nguyên lý sang mạch in ở các chương sau này,
PCB (Printed Circuit Board): mạch in. Bây giờ
trên cửa sổ Projects của Bàn làm việc bên phía
trái sẽ xuất hiện tên 1 project mới có tên mặc
định là: PCB_Project1.PrjPCB
và phía bên dưới xuất hiện thông báo No
Documents Added: Do chưa có tài liệu, bản vẽ
nào trong dự án.
Ta có thể lưu lại Project này với tên mới: bấm phải
chuột vào PCB_Project1.PrjPCB một menu mới xuất
hiện, chọn Save project tại cửa sổ hiện ra chọn nơi lưu
giữ project và đặt tên mới cho project tại mục File
name là: Baitap1.PrjPCB.

Ta sẽ thấy cửa sổ project sẽ có tên mới
là: Baitap1.PrjPCB. Bây giờ ta thêm
bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện vào
project: bấm ph...
Hướng dẫn Altium Designer
***
Aqua Corporation.
LỜI NÓI
ĐẦU
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của máy tính, CAD (Computer Aided Design)
ngày càng hoàn thiện và được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực của khoa học kỹ thuật.
Đối với chuyên ngành Điện tử, nhiều phần mềm CAD cho phép vẽ mạch, mô phỏng mạch
điện và chuyển sang mạch in một cách nhanh chóng và hiệu quả như: OrCAD/PSPICE,
EAGLE, Mutisim Workbench, MicroSim, Altium Designer, …
Altium Designer, phiên bản trước kia có tên gọi quen thuộc là Protel DXP, là một
trong những công cụ vẽ mạch Điện tử mạnh nhất hiện nay. Được phát triển bởi hãng
Altium Limited, Altium Designer (Altium) mang lại cho người dùng một môi trường làm
việc hết sức chuyên nghiệp. Nhưng đó cũng chính là một trở ngại lớn cho những người
mới làm quen với phần mềm này.
Hướng Dẫn Sử Dụng Altium - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng Dẫn Sử Dụng Altium - Người đăng: thanhhien2403-haui-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Hướng Dẫn Sử Dụng Altium 9 10 259