Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Autocad

Được đăng lên bởi vn007-ok
Số trang: 192 trang   |   Lượt xem: 4059 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Baìi giaíng thæûc haình AUTOCAD 2000

2005

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT
-----0-----

BÀI GIẢNG

THỰC HÀNH AUTOCAD 2000

GVC - ThS NGUYỄN ĐỘ

ĐÀ NẴNG – 2005
GVC — ThS. Nguyãùn Âäü

1

Khoa Sæ phaûm Kyî thuáût

Baìi giaíng thæûc haình AUTOCAD 2000

2005

LỜI NÓI ĐẦU

C

húng ta đã biết rằng bản vẽ kỹ thuật là một phương tiện thông tin kỹ thuật, đó là công cụ
chủ yếu của người cán bộ kỹ thuật nhằm diễn đạt ý đồ thiết kế và đồng thời cũng là tài
liệu kỹ thuật cơ bản dùng để chỉ đạo sản xuất và thi công. Vì vậy bản vẽ kỹ thuật đã trở
thành “tiếng nói “ của người cán bộ kỹ thuật .
Ngày xưa bản vẽ kỹ thuật được thành lập bằng tay và vẽ trên giấy, sản phẩm tạo thành ít
chính xác, chậm, năng suất không cao, di chuyển cồng kềnh - phức tạp.
Ngày nay do công nghệ thông tin phát triển một cách vũ bão, nhiều phần mềm ứng dụng tin
học đã ra đời nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và đời sống; trong đó có phần
mềm thiết kế AUTOCAD của hãng AutoDESK là phần mềm mà các bản vẽ tạo ra trên máy vi
tính có độ chính xác rất cao, nên được nhiều người làm công tác kỹ thuật sử dụng nhiều nhất
trong các phần mềm thiết kế với sự trợ giúp của máy vi tính. Thực tế ở nước ta trong nhiều
năm trở lại đây do nhu cầu thiết kế tự động, đòi hỏi nhanh và chính xác, nhằm hội nhập với xu
thế ứng dụng tin học để phát triển công nghệ của thế giới, đặc biệt là hội nhập với các nước
thuộc khu vực vành đai Châu Á - Thái Bình Dương; là hành trang không thể thiêú được đối với
các bạn sinh viên kỹ thuật, đặc biệt là các ngành Cơ khí, Xây dựng, Kiến trúc, Điện, Bản đồ...
Môn học AUTOCAD (hay môn học Vẽ kỹ thuật trên máy tính) đã trở thành môn học chính khoá
của các trường Đại học Kỹ thuật, trường Cao Đẵng Kỹ thuật; hơn nữa phương pháp vẽ và thiết
kế với sự trợ giúp của máy vi tính rất chính xác làm cơ sở cho các phần mềm ứng dụng công
nghệ cao như phần mềm CAD và CAD / CAM ...
Với nhu cầu cấp thiết như đã nêu trên. Tài liệu AUTOCAD 2000 này được biên soạn nhằm
phục vụ cho việc tham khảo giảng dạy và học tập môn học AUTOCAD (hay môn học Vẽ kỹ
thuật trên máy vi tính) cho đối tượng sinh viên trường Đại học Bách khoa, trường Cao Đẵng
Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng. Tài liệu được biên soạn gồm 18 chương. Nội dung trình
bày ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, dể hiểu .
Tài liệu này viết cho các đối tượng từ trình độ mới bắt đầu học AUTOCAD và cũng là tài liệu
tham khảo cho các bạn Sinh viên, Kỹ sư, Kiến trúc sư, hoạ viên và các cán bộ Kỹ thuật làm
công tác vẽ và thiết kế t...
Baìi giaíng thæûc haình AUTOCAD 2000 2005
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA SƯ PHM K THUT
-----0-----
BÀI GING
THC HÀNH AUTOCAD 2000
GVC - ThS NGUYN ĐỘ
ĐÀ NNG – 2005
GVC — ThS. Nguyãùn Âäü Khoa Sæ phaûm Kyî thuáût
1
Hướng dẫn sử dụng Autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Autocad - Người đăng: vn007-ok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
192 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Autocad 9 10 629