Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ

Được đăng lên bởi duonganhtien
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 7352 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Altivar 31
Hướng dẫn sử dụng:

Biến tần điều khiển tốc độ
cho động cơ không đồng bộ

NộI dung
Cảnh báo
Các bước cài đặt cho bộ khởi động

Nội dung
Cảnh báo ______________________________________________________________________________ 2
Các bước cài đặt Biến tần _________________________________________________________________ 3
Cấu hình mặc định ______________________________________________________________________ 4
Các chức năng cơ bản ___________________________________________________________________ 5
Các chỉ dẫn cài đặt ______________________________________________________________________ 7
Các chức năng của màn hình hiển thị và các phím. _____________________________________________ 8
Tùy chọn remote terminal ________________________________________________________________ 10
Lập trình _____________________________________________________________________________ 11
Sự tương thích của các chức năng _________________________________________________________ 13
Danh sách các chức năng có thể gán cho ngõ vào/ ngõ ra. ______________________________________ 14
Menu cài đặt Set- ______________________________________________________________________ 16
Menu điều khiển động cơ drC- ____________________________________________________________ 20
Menu các ngõ vào, ngõ ra I-O- ____________________________________________________________ 23
Sub-menutrol CtL- ______________________________________________________________________ 26
Menu các chức năng ứng dụng Fun- _______________________________________________________ 37
Menu lỗi Flt-___________________________________________________________________________ 60
Menu truyền thông COM- ________________________________________________________________ 63
Menu hiển thị SUP- _____________________________________________________________________ 64
Bảo dưỡng ___________________________________________________________________________ 67
Lỗi – Nguyên nhân – Cách khắc phục_______________________________________________________ 68
Bảng cấu hình/cài đặt ___________________________________________________________________ 70
Danh sách các mã thông số ______________________________________________________________ 74
Danh sách các chức năng ________________________________________________________________ 75

Chú ý: Xin tham khảo thêm sách hướng dẫn lắp đặt

1

Cảnh báo

Khi bộ biến tần (BBT) được cấp nguồn, các thiết bị động lực và một số thiết bị điều khiển đã có điện. Sẽ rất nguy hiểm
nếu chạm vào đó. Nắp của BBT phải được ...
Altivar 31
NI dung
Cnh báo
Các bước cài đặt cho b khi động
Hướng dn s dng:
Biến tn điu khin tc độ
cho động cơ không đồng b
Hướng dẫn sử dụng Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ - Người đăng: duonganhtien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ 9 10 501