Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN INVT CHF100A SERIES

Được đăng lên bởi nguyenhieuna
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 40 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN INVT
CHF100A SERIES

Cám ơn các bạn đã lựa chọn biến tần CHF100A.
Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này. Hãy giữ cuốn sách này ở nơi
dễ lấy nhất để có thể tham khảo khi cần thiết.

MỤC LỤC
1. TỔNG QUAN: ........................................................................................................ 2
1.1 Đặc điểm kỹ thuật:........................................................................................ 2
1.2 Quy ước về Nhãn tên:.................................................................................. 3
1.3 Hướng dẫn chọn Biến tần:........................................................................... 3
1.4 Các bộ phận: ................................................................................................ 5
2. SỰ KIỂM TRA: ...................................................................................................... 7
3. LẮP ĐẶT: ............................................................................................................ 7
3.1 Yêu cầu về môi trường:................................................................................ 8
4. ĐẤU NỐI: .......................................................................................................... 24
4.1 Kết nối thiết bị ngoại vi: .............................................................................. 25
4.2 Mô tả các Terminal: .................................................................................... 26
4.3 Sơ đồ đấu dây:........................................................................................... 28
4.4 Đấu dây mạch động lực: ............................................................................ 30
4.5 Đấu dây mạch điều khiển:.......................................................................... 33
4.6 Hướng dẫn về EMC: .................................................................................. 34
5. VẬN HÀNH: ......................................................................................................... 38
5.1 Mô tả Bàn phím: ......................................................................................... 38
5.2 Cách vận hành: .......................................................................................... 39
5.3 Trạng thái hoạt động: ................................................................................. 42
5.4 Menu Shortcut ..............................................................................................
HƯỚNG DN S DNG BIN TN INVT
CHF100A SERIES
 Cám ơn các bn đã la chn biến tn CHF100A.
 Trước khi s dng, vui lòng đọc k sách hướng dn này. Hãy gi cun sách này nơi
d ly nht để có th tham kho khi cn thiết.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN INVT CHF100A SERIES - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN INVT CHF100A SERIES - Người đăng: nguyenhieuna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN INVT CHF100A SERIES 9 10 975