Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN INVT DÒNG SENSORLESS VECTOR CHE100

Được đăng lên bởi tuaniosgift
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 1960 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN INVT
DÒNG SENSORLESS VECTOR CHE100



Cám ơn các bạn đã lựa chọn biến tần INVT CHE100.



Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này. Hãy giữ cuốn sách này
ở nơi dễ lấy nhất để có thể tham khảo khi cần thiết.

CHỈ DẪN AN TOÀN
Vui lòng đọc hướng dẫn một cách cẩn thận trước khi lắp đặt, vận hành hay kiểm tra theo
dõi, bảo trì máy.
Trong sổ tay này, thông báo an toàn được chia làm 2 loại “WARNING (cảnh báo)” và
“CAUTION (đề phòng)”.

WARNING
CAUTION

Cho biết trạng thái nguy hiểm tiềm ẩn có thể gây chết hoặc
tổn thương nghiêm trọng cho con người.
Cho biết có nguy hiểm nhẹ cho con người hoặc có thể gây
hỏng thiết bị. Bảng báo này cũng dùng để cảnh báo cách
vận hành không an toàn.

Trong một số trường hợp, những điều ẩn chứa sau “CAUTION” có thể sẽ gây tai nạn
nghiêm trọng, vì vậy vui lòng tuân theo chỉ dẫn an toàn trong bất kỳ trường hợp nào.

★ CHÚ Ý

Cho biết những hoạt động cần thiết để bảo đảm thiết bị
hoạt động đúng.

Bảng “WARNING” được gắn vào mặt trước vỏ Biến tần, vui lòng tuân theo những chỉ dẫn
này khi sử dụng.

WARNING


Nguy hiểm, coi chừng điện giật.



Đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp ráp cài đặt hay vận hành.



Ngắt nguồn cấp điện trước khi mở nắp Biến tần. Chờ ít nhất là một phút
cho điện áp trên tụ điện của DC Bus xả hết.



Cần tiếp đất đúng quy cách.



Không bao giờ đấu nguồn nuôi AC vào ngõ ra U V W.

MỤC LỤC
TỔNG QUAN: ............................................................................................................ 1
1.1 Đặc điểm kỹ thuật:........................................................................................ 1
1.2 Quy ước về Nhãn tên................................................................................... 2
1.3 Hướng dẫn chọn biến tần: ........................................................................... 2
1.4 Các bộ phận: ................................................................................................ 4
1.5 Các kích thước:............................................................................................ 5
2.

KIỂM TRA ........................................................................................................... 8

3. LẮP ĐẶT: ............................................................................................................ 9
3.1 Yêu cầu về môi trường:.............................................................................. 10
3.2 Không gian lắp đặt: ................................................
HƯỚNG DN S DNG BIN TN INVT
DÒNG SENSORLESS VECTOR CHE100
Cám ơn các bn đã la chn biến tn INVT CHE100.
Trước khi s dng, vui lòng đọc k sách hướng dn này. Hãy gi cun sách này
nơi d ly nht để có th tham kho khi cn thiết.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN INVT DÒNG SENSORLESS VECTOR CHE100 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN INVT DÒNG SENSORLESS VECTOR CHE100 - Người đăng: tuaniosgift
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN INVT DÒNG SENSORLESS VECTOR CHE100 9 10 828