Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng biến tần siemens

Được đăng lên bởi Sky Fall
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3654 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MICROMASTER 420
0.12 kW – 11 kW
Hướng dẫn vận hành

Tài liệu cho người lắp máy

Tháng 04/04

Cảnh báo, Lưu ý và Chú ý

Tháng 07/04

Cảnh báo, lưu ý và chú ý
Các cảnh báo, lưu ý và chú ý được đưa ra để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và tránh hư hại
cho sản phẩm hoặc các bộ phận của thiết bị được nối.
Các cảnh báo, lưu ý và chú ý cụ thể áp dụng cho từng hoạt động được liệt kê ở phần đầu của các
chương liên quan và được nhắc lại hoặc bổ sung tại các phần quan trọng trong các chương này.
Hãy đọc thông tin cẩn thận, vì nó giúp bảo vệ an toàn cho chính người sử dụng và cũng sẽ giúp kéo
dài tuổi thọ của bộ biến tần MICROMASTER 420 và các thiết bị đi kèm.
CẢNH BÁO
¾
Thiết bị này có mức điện áp nguy hiểm và điều khiển các bộ phận cơ khí quay có độ nguy
hiểm cao. Nếu không tuân theo các cảnh báo hoặc không thực hiện theo các hướng dẫn trong
tài liệu này thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy, gây nguy hiểm cho người sử dụng hoặc
thiệt hại lớn về tài sản.
¾
Chỉ người nào có trình độ chuyên môn phù hợp mới được vận hành thiết bị này, và chỉ sau khi
đã nắm được tất cả các chú ý an toàn, các quy trình cài đặt, vận hành và bảo dưỡng trong tài
liệu này. Để vận hành được thiết bị tốt và an toàn phụ thuộc vào việc thao tác, lắp đặt, vận
hành và bảo dưỡng hợp lý.
¾
Tụ trên mạch lọc vẫn còn điện trong vòng 5 phút sau khi đã tắt nguồn nên không được phép
mở thiết bị trong khoảng thời gian này. Các tụ điện tự phóng điện trong khoảng thời gian này.
¾
Thiết bị này có khả năng bảo vệ quá tải động cơ theo UL508C phần 42. Hãy xem thông số
P0610 (mức 3) và P0335. Cũng có thể bảo vệ quá tải động cơ bằng PTC bên ngoài thông qua
đầu vào số.
¾
Thiết bị này dùng phù hợp trong mạch có dòng không quá 10000 A, ở điện áp lớn nhất 230 V /
460V khi được bảo vệ bởi các cầu chì loại H hoặc K, áp-tô-mát hoặc bộ điều khiển động cơ có
bảo vệ.
¾
Chỉ dùng dây đồng Loại 1 60/75 oC có tiết diện được ghi cụ thể trong tài liệu hướng dẫn vận
hành.
¾
Các đầu vào chính, DC và các đầu nối động cơ có thể có điện áp nguy hiểm ngay cả khi biến
tần không hoạt động. Luôn luôn chờ 5 phút để thiết bị phóng hết điện sau khi tắt nguồn trước
khi thực hiện bất kỳ cài đặt nào.
CHÚ Ý
¾
Hãy đọc các hướng dẫn an toàn, các cảnh báo và tất cả các nhãn cảnh bào gắn trên thiết bị
cẩn thận trước khi thực hiện lắp đặt và cài đặt.
¾
Hãy giữ tất cả các nhãn cảnh báo cẩn thận để có thể dễ dàng đọc được và hãy thay các nhãn
bị mất hoặc bị hỏng.
¾
Nhiệt độ môi trường xung quanh cho phép lớn nhất là 500C.

2

MICROMASTER 420
Hướng d...
Tài liu cho người lp máy
MICROMASTER 420
0.12 kW – 11 kW
Hướng dn vn hành Tháng 04/04
Hướng dẫn sử dụng biến tần siemens - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng biến tần siemens - Người đăng: Sky Fall
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng biến tần siemens 9 10 2