Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng cài đặt và cấu hình Surfcontrol for ISA dùng Monitor Website

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn sử dụng cài đặt
và cấu hình Surfcontrol for
ISA dùng Monitor Website

Hướng dẫn sử dụng cài đặt và cấu hình Surfcontrol for ISA dùng
Monitor Website
I. Giới thiệu :
Software Surtcontrol là 1 soft được cài thêm vào hệ thống ISA Firewall, Surfcontrol được cài và
dùng để hỗ trợ cho ISA trong việc Monitor hoạt động của user trong hệ thống khi sử dụng proxy
cho protocol HTTP, HTTPS và FTP. Đây là một trong những chương trình mạnh cho phép người
quản lý có thể theo dõi người dùng Internet theo thời gian thực, theo lưu lượng sử dụng và áp
dụng các quyền truy cập Internet linh hoạt theo yêu cầu
của các doanh nghiệp, Surfcontrol còn cho phép xuất các kết quả báo cáo về hoạt động của người
dùng sử dụng dịch vụ Web trong mạng một cách chi tiết và cụ thể.

II.Chuẩn bị
Bài lab sử dụng 2 máy 1 máy làm DC và 1 máy làm ISA Server
A. cấu hình .
+Máy DC :
-Có 1 Nic và có IP 172.16.7.2/24 — DG : 172.16.7.1 — DNS: 172.16.7.2
-DC lên Domain và tạo các user kt1,kt2,kt3,kt4 pass 123, tạo 2 Group Sep và nhanvien , kt1 và kt2
thuộc group sep, kt3 và kt4 thuộc group nhanvien
-Cài Firewall client -> detect ISA server
+Máy ISA
-Có 2 Nic và có IP như sau:
Nic 1 : IP 192.168. 7.1/24 – DG 192.168.7.200 — DNS không sử dụng -> nối vào router ADSL
Nic 2 : IP 172.16.7.1/24 – DG không sử dụng – DNS 172.16.7.2 -> nối với máy DC qua hệ thống
Switch
-Cài ISA 2004 + SP1
-Join máy ISA vào Domain
III Thực hiện
+Bước 1 :Cài SQL2005 hoặc SQL express để làm nới chứa database của surfcontrol. SQL được
cài trên Máy DC :
Link download SQL express 
ở bài lab này tôi sử dụng SQL 2005 để làm store database sử dụng cho surfcontrol

-chạy file setup.exe để tiến hành cài SQL2005

- Chọn categories Webcam, nhấn ok

V> Tính Năng Monitor
Surf control có khả năng monitor 1 cách chi tiết các hành động của user từ đó giúp cho nhà quản
trị hệ thống có khả năng biết user đang làm gì, Để làm được điều này, bạn vào Start–>Program–>
SurfControl WebFilter–> chọn Real Time Monitor.
Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích

thước là 800×600
Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích
thước là 800×581

Destination : cho biết những trang web mà user đang truy cập
Category : cho biết những trang web đó thuộc Categories nào
User: cho biết user nào đang truy cập
Connection Status : Trạng thái kết nối
VI> Xuất Report
Ngoài ra, cách xuất kết quả báo cáo của SurfControl cho bạn các số liệu c...
H ng d n s d ng cài đ tướ
và c u hình Surfcontrol for
ISA dùng Monitor Website
Hướng dẫn sử dụng cài đặt và cấu hình Surfcontrol for ISA dùng Monitor Website - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng cài đặt và cấu hình Surfcontrol for ISA dùng Monitor Website - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng cài đặt và cấu hình Surfcontrol for ISA dùng Monitor Website 9 10 394