Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng Deform 3D

Được đăng lên bởi Bear TiTi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2681 lần   |   Lượt tải: 22 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DEFORM 3D

DEFORM là một phần mềm tính toán mô phỏng quá trình dựa trên phương pháp phần tử
hữu hạn (FEM) nhằm phân tích các quá trình tạo hình và sử lí nhiệt khi tạo hình kim loại và các
công nghệ liên quan. Bằng việc mô phỏng quá trình sản xuất trên máy tính, đây là công cụ tiên
tiến cho phép nhà thiết kế và kĩ sư:
 Kiểm nghiệm các điều kiện trên máy tính mà không cần có nhà xưởng (workshop),

 Dễ dàng, nhanh chóng với các giả lập “Nếu-thì”.
 Cải thiện việc thiết kế dụng cụ và khuôn mẫu nhằm hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm vật liệu.
 Rút ngắn thời gian tung sản phẩm mới ra trường.
Các sản phẩm của hệ thống DEFORM
1. DEFORM -2D (2D)
Sử dụng trên nền UNIX/LINUX (HP, DEC, LINUX) và chạy rất tốt với máy tính cá nhân
trên nền các window XP/Vista. Có khả năng giải cho mô hình biến dạng phẳng hoặc các chi tiết
đối xứng với một mô hình 2 chiều.
2. DEFORM-3D (3D)
Sử dụng trên nền UNIX/LINUX (HP, DEC, LINUX) và cũng chạy rất tốt với máy tính cá
nhân trên nền các window XP/Vista. DEFORM-3D có khả năng giải được các bài toán phức tạp
với mô hình 3 chiều và các đặc tính dòng chảy. Nó rất lý tưởng để giải cái bài toán phức tạp khi
bài toán đó không hề đơn giản với mô hình 2 chiều.
3. DEFORM -F2 (2D)
Chạy trên nền các máy tính cá nhân cài đặt Windows XP/Vista. Có khả năng giải các bài
toán với mô hình 2 chiều đối xứng hoặc biến dạng phẳng. Rất thuận lợi để giải với các công
đoạn từ nhỏ đến trung bình trong mô hình phần tử hữu hạn.
4. DEFORM –F3 (3D)
Chạy trên nền các máy tính cá nhân cài đặt Windows XP/Vista. Giải rất tốt trong mô hình 3
chiều vơí các bài toán tạo hình ở trại thái thường, ấm và nóng.
5. DEFORM –HT
Là chương trình phụ trợ cho DEFORM-2D và DEFORM-3D. Nhờ việc bổ xung cho các mô
hình biến dạng, DEFORM-HT có thể mô hình hoá các ảnh hưởng của xử lí nhiệt gồm có độ
cứng, cỡ hạt của tổ chức kim loại, biến dạng, ứng suất dư, và hàm lượng các bon.
Trang 1

Một số sản kết quả mô phỏng sử dụng phần mềm DeForm

Trang 2

Các tính năng:
Về biến dạng.


Mô hình gồm biến dạng và truyền nhiệt cho mô phỏng các quá trình tạo hình trong điều
kiện nguội, ấm, hoặc nóng.



Cơ sở dữ liệu về vật liệu phong phú với nhiều hợp kim phổ biến bao gồm các loại thép,
nhôm, titan, hợp kim chịu nhiệt cao.



Người sử dụng có thể đưa vào mô hình vật liệu cho loại vật liệu bất kì không có trong thư
viện vật liệu của chương trình.



Cho thông tin về loại vật liệu, khuôn, tải, ứng suất từ khuôn, độ hạt, các yếu tố ảnh hưởng
và phá huỷ dẻo.



Các mô ...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DEFORM 3D
DEFORM là một phần mềm tính toán phỏng quá trình dựa trên phương pháp phần tử
hữu hạn (FEM) nhằm phân tích các quá trình tạo hình sử nhiệt khi tạo hình kim loại các
công nghệ liên quan. Bằng việc phỏng quá trình sản xuất trên máy tính, đây công cụ tiên
tiến cho phép nhà thiết kế và kĩ sư:
Kiểm nghiệm các điều kiện trên máy tính mà không cần có nhà xưởng (workshop),
Dễ dàng, nhanh chóng với các giả lập “Nếu-thì”.
Cải thiện việc thiết kế dụng cụ và khuôn mẫu nhằm hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm vật liệu.
Rút ngắn thời gian tung sản phẩm mới ra trường.
Các sản phẩm của hệ thống DEFORM
1. DEFORM -2D (2D)
Sử dụng trên nền UNIX/LINUX (HP, DEC, LINUX) chạy rất tốt với máy tính nhân
trên nền các window XP/Vista. khảng giải cho hình biến dạng phẳng hoặc các chi tiết
đối xứng với một mô hình 2 chiều.
2. DEFORM-3D (3D)
Sử dụng trên nền UNIX/LINUX (HP, DEC, LINUX) cũng chạy rất tốt với y tính
nhân trên nền các window XP/Vista. DEFORM-3D khả năng giải được các bài toán phức tạp
với hình 3 chiều các đặc tính dòng chảy. Nó rất tưởng để giải cái bài toán phức tạp khi
bài toán đó không hề đơn giản với mô hình 2 chiều.
3. DEFORM -F2 (2D)
Chạy trên nền các máy tính nhân cài đặt Windows XP/Vista. khả năng giải c bài
toán với hình 2 chiều đối xứng hoặc biến dạng phẳng. Rất thuận lợi để giải với các công
đoạn từ nhỏ đến trung bình trong mô hình phần tử hữu hạn.
4. DEFORM –F3 (3D)
Chạy trên nền các máy tính nhân cài đặt Windows XP/Vista. Giải rất tốt trong hình 3
chiều vơí các bài toán tạo hình ở trại thái thường, ấm và nóng.
5. DEFORM –HT
chương trình phụ trợ cho DEFORM-2D DEFORM-3D. Nhờ việc bổ xung cho các mô
hình biến dạng, DEFORM-HT thể hình hoá các ảnh hưởng của xử nhiệt gồm độ
cứng, cỡ hạt của tổ chức kim loại, biến dạng, ứng suất dư, và hàm lượng các bon.
Trang 1
hướng dẫn sử dụng Deform 3D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng Deform 3D - Người đăng: Bear TiTi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng Deform 3D 9 10 924