Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng land destop

Được đăng lên bởi Thien Tan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN BẰNG CIVIL DESIGN (phần 1)
1. TỔNG QUAN VỀ TRẮC DỌC TUYẾN
Trắc dọc tuyến là mặt cắt thẳng đứng dọc theo tim tuyến đường , bản vẽ thể hiện cao độ và
khoảng cách dọc theo tim tuyến. Trong các giai đoạn Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi
công hoặc làm đường nâng cấp, khi đó, trắc dọc phải được đo dài và đo cao trên thực địa, từ số
liệu đó vẽ được trắc dọc tự nhiên. Tuy nhiên đối với những dự án tuyến mới, ở giai đoạn lập dự
án đầu tư, nếu bình đồ tuyến được khảo sát với mức độ chính xác cao thì bạn có thể cắt trắc dọc
từ bình đồ tuyến. Dựa vào bình đồ tim tuyến, dựa vào mặt bằng lưới tam giác, chương trình sẽ dễ
dàng cắt trắc dọc cho bạn chỉ bằng một vài lệnh cơ bản.
Thông thường để tiện cho công tác thiết kế người ta thể hiện tỷ lệ vẽ theo chiều dọc và chiều
ngang chênh nhau 10 lần. Việc thiết kế trắc dọc được thực hiện dựa theo một số nguyên tắc nhất
định như các điểm khống chế cao độ, chiều dài cánh tuyến, bán kính đường cong đứng... Cách
thiết kế chi tiết có thể xem trong giáo trình môn học Thiết Kế Đường.
Để thiết kế được trắc dọc, trắc ngang bạn vào Workspaces trong menu Projects, bạn chọn môdul
Civil Design
2. THIẾT LẬP CÁC NGUYÊN MẪU TRƯỚC KHI THIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN
Đặt tỷ lệ vẽ trắc dọc:
Trên menu Projects, bạn chọn Projects->Drawing setups để hiện hộp thoại Drawing Setup, trên
hộp thoại này, chọn tab Scale, ở mục Drawing Scale, bạn chọ tỷ lệ ngang (Horizontal) và tỷ lệ
đứng (Vetical) theo các giá trị liệt kê mặc định sẵn, hoặc chọn Custom để chọn các tỷ lệ khác
theo ý muốn.
Đặt lớp (layer) cho bản vẽ trắc dọc:
Để trắc dọc được vẽ theo lớp (layer) mong muốn, bạn chọn menu Projects->Edit Drawing
Settings…, hiện ra hộp thoại Edit Settings, trên hộp thoại này, chọn Autodesk Civil Design trong
mục Program, và bạn chọ Profile EG Layers trong mục Settings, để đặt lớp (layer) cho trắc dọc tự
nhiện. Chọn Profile FG Layers để đặt lớp cho trắc dọc thiết kế
3. THIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN
Trước khi thiết kế được đường đỏ, bạn phải vẽ được trắc dọc tự nhiên. Trắc dọc tự nhiên được vẽ
với bình đồ và cơ tuyến xác định, do đó, bạn phải đặt bình đồ và cơ tuyến mặc định trước khi
thiết kế trắc dọc
Chọn bề mặt để thiết kế :
Chọn menu Profiles -> Surfaces ->Set current surfaces, trong hộp thoại Select Surface, bạn chọn
bề mặt cần thiết để cắt trắc dọc
Chọn cơ tuyến mặc định để thiết kế :
Vào menu Alignments ->Set Current Alignment, chọn tim đường trên bình đồ, sau khi chọn
thành công, chương trìnhsẽ thông báo chiều dài tuyến, lý trình bắt đ...
HIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN BẰNG CIVIL DESIGN (phần 1)
1. TỔNG QUAN VỀ TRẮC DỌC TUYẾN
Trắc dọc tuyến là mặt cắt thẳng đứng dọc theo tim tuyến đường , bản vẽ thể hiện cao độ và
khoảng cách dọc theo tim tuyến. Trong các giai đoạn Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi
công hoặc làm đường nâng cấp, khi đó, trắc dọc phải được đo dài và đo cao trên thực địa, từ số
liệu đó vẽ được trắc dọc tự nhiên. Tuy nhiên đối với những dự án tuyến mới, ở giai đoạn lập dự
án đầu tư, nếu bình đồ tuyến được khảo sát với mức độ chính xác cao thì bạn có thể cắt trắc dọc
từ bình đồ tuyến. Dựa vào bình đồ tim tuyến, dựa vào mặt bằng lưới tam giác, chương trình sẽ dễ
dàng cắt trắc dọc cho bạn chỉ bằng một vài lệnh cơ bản.
Thông thường để tiện cho công tác thiết kế người ta thể hiện tỷ lệ vẽ theo chiều dọc và chiều
ngang chênh nhau 10 lần. Việc thiết kế trắc dọc được thực hiện dựa theo một số nguyên tắc nhất
định như các điểm khống chế cao độ, chiều dài cánh tuyến, bán kính đường cong đứng... Cách
thiết kế chi tiết có thể xem trong giáo trình môn học Thiết Kế Đường.
Để thiết kế được trắc dọc, trắc ngang bạn vào Workspaces trong menu Projects, bạn chọn môdul
Civil Design
2. THIẾT LẬP CÁC NGUYÊN MẪU TRƯỚC KHI THIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN
Đặt tỷ lệ vẽ trắc dọc:
Trên menu Projects, bạn chọn Projects->Drawing setups để hiện hộp thoại Drawing Setup, trên
hộp thoại này, chọn tab Scale, ở mục Drawing Scale, bạn chọ tỷ lệ ngang (Horizontal) và tỷ lệ
đứng (Vetical) theo các giá trị liệt kê mặc định sẵn, hoặc chọn Custom để chọn các tỷ lệ khác
theo ý muốn.
Đặt lớp (layer) cho bản vẽ trắc dọc:
Để trắc dọc được vẽ theo lớp (layer) mong muốn, bạn chọn menu Projects->Edit Drawing
Settings…, hiện ra hộp thoại Edit Settings, trên hộp thoại này, chọn Autodesk Civil Design trong
mục Program, và bạn chọ Profile EG Layers trong mục Settings, để đặt lớp (layer) cho trắc dọc tự
nhiện. Chọn Profile FG Layers để đặt lớp cho trắc dọc thiết kế
3. THIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN
Trước khi thiết kế được đường đỏ, bạn phải vẽ được trắc dọc tự nhiên. Trắc dọc tự nhiên được vẽ
với bình đồ và cơ tuyến xác định, do đó, bạn phải đặt bình đồ và cơ tuyến mặc định trước khi
thiết kế trắc dọc
Chọn bề mặt để thiết kế :
Chọn menu Profiles -> Surfaces ->Set current surfaces, trong hộp thoại Select Surface, bạn chọn
bề mặt cần thiết để cắt trắc dọc
Chọn cơ tuyến mặc định để thiết kế :
Vào menu Alignments ->Set Current Alignment, chọn tim đường trên bình đồ, sau khi chọn
thành công, chương trìnhsẽ thông báo chiều dài tuyến, lý trình bắt đầu và kết thúc. Tuy nhiên
theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn chọn cơ tuyến mặc định, bạn không nên chọn tim đường trên
bình đồ, bởi vì việc đó có thể khiên bạn chọn nhầm đối tượng khác hoặc tuyến đường khác, khi
chọn tuyến đường mặc định, bạn kích vào vị trí bất kỳ trong môi trường vẽ, khi đó chương trình
sẽ hiện thị một hộp thoại Alignment Librarian để bạn chọn tuyến đường mặc định.
Hướng dẫn sử dụng land destop - Trang 2
Hướng dẫn sử dụng land destop - Người đăng: Thien Tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng land destop 9 10 830