Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công cảm ứng S200

Được đăng lên bởi phungthai88
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn sử dụng máy chấm công cảm ứng k300
I.

GIỚI THIỆU:

Máy chấm công cảm ứng S300được nhập khẩu từ Malaysia; dùng quản lý công của nhân viên
sử dụng thẻ cảm ứng HID hoặc bằng user name & password.
Thông số kỹ thuật :
• Kích thước : 18 x 12 x 5 (cm)
• Trọng lượng : 1,5kg
• Điện nguồn : +5v – 2A
• Dung lượng :quản lý 30.000 thẻ và lưu được 50.000 lần record (công)
Chuẩn kết nối :
Máy có thể kết nối với máy tính với các chuẩn TCP/IP hoặc COM
TCP/IP : khoảng cách tối đa : 80m
COM 232 : khoảng cách tối đa : 20m
COM 485 : khoảng cách tối đa : 1000m ( phải dùng kèm Converter)
Thông số thẻ:
máy dùng với thẻ cảm ứng HID tần số 125 Mhz, 13.56 Mhz.

II.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
A. Đăng ký thẻ hoặc mã số.
1. Đăng ký thẻ cho nhân viên :
B1> ấn MENU / USER MANAGER / OK /ENROLL USER / OK.
B2> chọn RED RFID- OK, màn hình xuất hiện :

New Enroll
User ID 00001
ESC

OK

B3>nhập mã số chấm công của nhân viên ( tối đa đến số 65534), ñaëc ngoùn tay vaøo
maét ñoïc cuûa maùy ít nhaát laø 3laàn chöøng naøo maùy baùo Ok (save).bấm OK, màn hình
xuất hiện :

New Enroll
00001 - C
ESC

OK(Save)

B4>bấm OK để lưu lại, màn hình xuất hiện :
Ñaêng kyù tieáp ngoùn khaùc cuùng maõ soá 00001 thì choïn ESC treân maùy chaám coâng sau
ñoù nhaán OK tieáp tuïc laøm gioáng nhö treân.

New Enroll
Continue?
ESC

OK

B5>bấm OK để tiếp tục đăng ký cho nhân viên mới, ESC để thoát.
2. Đăng ký bằng Password:
B1> ấn MENU / USER MANAGER / OK /ENROLL USER / OK.
B2> chọn ENROLL PWD bằng cách dùng phím mũi tên lên xuống/ OK. Màn hình
xuất hiện :

New Enroll
User ID 00001
ESC

OK

B3> nhập mã số chấm công của nhân viên, tối đa là 65534, bấm OK, màn hình xuất
hiện :

New Enroll
Input Pwd :
ESC

OK

B4>nhập password, tối đa 5 ký tự, nhập lại password vào khung PWD AFFIRM, OK
để lưu lại, màn hình xuất hiện :

New Enroll
Continue?
ESC

OK

B5> bấm OK để tiếp tục, ESC thoát.

B. Chấm công
1. Dùng thẻ :
Lướt thẻ lên vùng cảm ứng ( có chữ Card), màn hình hiện lên mã số của thẻ đó, đồng
thời có tiếng THANK YOU là chấm công hợp lệ.
trường hợp thẻ chưa đăng ký sẽ hiện lên chữ NO ENROLL!
2. Dùng password:
Nhập mã số của nhân viên bằng cách nhấn số trực tiếp từ bàn phím, bấm OK, màn
hình xuất hiện :

Pwd Affirm
Input Pwd

Nhập password đã đăng ký vào, nếu hợp lệ máy sẽ hiện lên mã số của nhân viên đó
đồng thời nghe tiếng THANK YOU!
Nếu nhập sai password màn hình xuất hiện chữ ERROR PASSWORD. Phải nhập lại
password cho đúng.
3. Đăng ký ADMIN
Mục đích của việc đăng ký này là để quản lý máy chấm công, không cho phép ngườ...
Hướng dẫn sử dụng máy chấm công cảm ứng k300
I. GIỚI THIỆU:
Máy chấm công cảm ứng S300được nhập khẩu từ Malaysia; dùng quản lý công của nhân viên
sử dụng thẻ cảm ứng HID hoặc bằng user name & password.
Thông số kỹ thuật :
Kích thước : 18 x 12 x 5 (cm)
Trọng lượng : 1,5kg
Điện nguồn : +5v – 2A
Dung lượng :quản lý 30.000 thẻ và lưu được 50.000 lần record (công)
Chuẩn kết nối :
Máy có thể kết nối với máy tính với các chuẩn TCP/IP hoặc COM
TCP/IP : khoảng cách tối đa : 80m
COM 232 : khoảng cách tối đa : 20m
COM 485 : khoảng cách tối đa : 1000m ( phải dùng kèm Converter)
Thông số thẻ:
máy dùng với thẻ cảm ứng HID tần số 125 Mhz, 13.56 Mhz.
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
A. Đăng ký thẻ hoặc mã số.
1. Đăng ký thẻ cho nhân viên :
B1> ấn MENU / USER MANAGER / OK /ENROLL USER / OK.
B2> chọn RED RFID- OK, màn hình xuất hiện :
B3>nhập mã số chấm công của nhân viên ( tối đa đến số 65534), ñaëc ngoùn tay vaøo
maét ñoïc cuûa maùy ít nhaát laø 3laàn chöøng naøo maùy baùo Ok (save).bấm OK, màn hình
xuất hiện :
B4>bấm OK để lưu lại, màn hình xuất hiện :
Ñaêng kyù tieáp ngoùn khaùc cuùng maõ soá 00001 thì choïn ESC treân maùy chaám coâng sau
ñoù nhaán OK tieáp tuïc laøm gioáng nhö treân.
New Enroll
00001 - C
ESC OK(Save)
New Enroll
User ID 00001
ESC OK
Hướng dẫn sử dụng máy chấm công cảm ứng S200 - Trang 2
Hướng dẫn sử dụng máy chấm công cảm ứng S200 - Người đăng: phungthai88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng máy chấm công cảm ứng S200 9 10 348