Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ điện tử

Được đăng lên bởi Kỳ Nguyễn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1296 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO ĐẠC – THÍ NGHIỆM ĐẤT HỢP

Tel: 08.5116746 - 5116747

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY KINH VĨ ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ
NE-103/NE-102
NE-101/NE-100
Vài lời giới thiệu : Tài liệu này được cung cấp theo nhu cầu của khách
hàng, cấm sao chép lại bằng mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý cho phép
của Công ty Đất Hợp.
Tài liệu này hoàn toàn không có ý đồ thay thế tài liệu hướng dẫn nguyên
bản đã cung cấp. Tài liệu nhằm mục đích cung cấp thêm vốn kiến thức phổ thông
bằng tiếng Việt cho những người mới sử dụng lần đầu tiên, đồng thời là tài liệu
tra cứu nhanh bằng tiếng Việt trên hiện trường cho những người chưa đọc thạo
tiếng Anh khi vận hành các seri máy kinh vĩ điện tử của Nikon.
Cảm ơn bạn vì đã mua sản phẩm của Nikon. Tài liệu hướng dẫn sử dụng
này được viết ra cho người sử dụng máy kinh vĩ điện tử hiện số NE-103, NE-102,
NE-101 hay NE-100. Để đảm bảo sử dụng đúng cách hãy đọc hướng dẫn này
cẩn thận trước khi vận hành thiết bị.

Hướng dẫn sử dụng máy Kinh vĩ điện tử

Trang < 1 >

CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO ĐẠC – THÍ NGHIỆM ĐẤT HỢP

Tel: 08.5116746 - 5116747

Các biểu tượng Cẩn thận và Nguy hiểm trong hướng dẫn này:
Toàn bộ các sản phẩm của Nikon được thiết kế để cung cấp sự an toàn
nhất thao tác sử dụng, sự chuẩn xác việc sử dụng hoặc loại trừ máy có thể gây ra
tai nạn cho người hoặc làm hỏng sự đúng đắn. Vì sự an toàn, hãy đọc hướng dẫn
sử dụng này cẩn thận và hiểu rõ trước khi đem dùng. Cấm xé rời tài liệu này
nhưng phải để tài liệu ở gần máy để dễ dàng tham khảo. Trong tài liệu hướng dẫn
sử dụng này, hướng dẫn an toàn được chỉ với các biểu tượng dưới đây. Làm cẩn
thận theo chỉ dẫn các hướng dẫn được đánh dấu với các biểu tượng này cho an
toàn.
!

Nguy hiểm

Không chú ý các hướng dẫn được đánh dấu với biểu tượng này có thể gặp
nguy hiểm chết người hoặc tai nạn thân thể.
!

Cẩn thận

Không chú ý các hướng dẫn được đánh dấu với biểu tượng này có thể gặp
tai nạn thân thể hoặc làm hỏng sự chuẩn xác.
Cẩn thận và Nguy hiểm
Hãy đọc chương này trước khi sử dụng !
!

Nguy hiểm

 Không bao giờ trực tiếp hướng ống kính bắt mục tiêu vào mặt trời. Làm như
vậy gây ra hỏng mắt.
 Không bao giờ tháo rời, thay thế hoặc sửa chữa máy. Làm như vậy có thể gây
cháy, va chạm linh kiện điện tử hoặc nổ.
 Không được làm ngắn mạch các tiếp điểm, đốt cháy hay nung nóng ắc qui.
Làm như vậy có thể gây ra hỏng bên trong, cháy, nổ hoặc phá hủy máy.
!

Cẩn thận

 Đầu chân máy bịt sắt rất nhọn và có thể gây tai nạn. Phải cẩn thận khi cầm
hoặc di chuyển chân máy.
 Kiểm tra quai đeo và các khóa...
CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO ĐẠC – THÍ NGHIM ĐẤT HỢP Tel: 08.5116746 - 5116747
Hướng dẫn sử dụng máy Kinh vĩ điện tử Trang < 1 >
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY KINH VĨ ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ
NE-103/NE-102
NE-101/NE-100
Vài lời giới thiệu : Tài liệu này được cung cấp theo nhu cầu của khách
hàng, cấm sao chép lại bằng mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý cho phép
của Công ty Đất Hợp.
Tài liệu này hoàn toàn không ý đồ thay thế tài liệu hướng dẫn nguyên
bản đã cung cấp. Tài liệu nhằm mục đích cung cấp thêm vốn kiến thức phổ thông
bằng tiếng Việt cho những người mới sử dụng lần đầu tiên, đồng thời là i liệu
tra cu nhanh bằng tiếng Việt trên hiện trường cho những người chưa đọc thạo
tiếng Anh khi vận hành các seri máy kinh vĩ điện tử của Nikon.
Cảm ơn bạn vì đã mua sản phẩm của Nikon. Tài liệu hướng dẫn sử dụng
này được viết ra cho người sử dụng máy kinh vĩ điện tử hiện số NE-103, NE-102,
NE-101 hay NE-100. Để đảm bảo sử dụng đúng cách hãy đọc hướng dẫn này
cẩn thận trước khi vận hành thiết bị.
Hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ điện tử - Người đăng: Kỳ Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ điện tử 9 10 214