Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon NPL632

Được đăng lên bởi quangin88
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2395 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công ty CP TM & Công nghệ Khảo sát - Sujcom.,jsc
c«ng
th¦¬ng
m¹I vµ
c«ng nghÖ kh¶o s¸t
159 Khâm Thiên
- Hàty
Nội.cæ
Tel:phÇn
04.3518.3386
- 04.3518.1524
- 

Survey Technology & Trading Joint Stock Company

§C: 159 Phè Kh©m Thiªn - §èng §a - Hµ Néi * Tel: 04. 3518. 3386 * Fax: 04. 3518.1524
E-mail: sujco@hn.vnn.vn
Website: 

ISO 9001: 2000; ISO/ IEC 17025: 2005

H­íng dÉn nhanh
SỬ DỤNG MÁY TOÀN ®ẠC LASER NPL-632
NIKON

Hµ néi, 9-2008

H­íng dÉn nhanh sö dông m¸y toµn ®¹c laser NPL-632 Nikon

Page 1

C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ c«ng nghÖ kh¶o s¸t - SUJCOM.,JSC
159 Kh©m Thiªn- Hµ Néi.Tel: 04. 3518. 3386 (5 lines) – 04. 3518. 1524 – 

Giíi thiÖu

TRUNG T©M KIÓM ®ÞNH HIÖU CHUÈN
VLAS 323
*****
* Phòng thí nghiệm đạt đầy đủ các chứng chỉ, là thành viên của tổ
chức ILAC/ APLAC MRA.
* Là Trung tâm Kiểm định – Hiệu chuẩn ngoài quốc doanh duy nhất tại
miền Bắc.
* Theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 và ISO/IEC 17025:2005.

dÞch vô
-

Kiểm định hiệu chuẩn các thiết bị đo đạc có giá trị toàn quốc.

- Giấy chứng nhận Kiểm định hiệu chuẩn có giá trị 01 năm kể từ
ngày xác nhận.
- Thời gian hiệu chuẩn nhanh, chi phí hợp lý.

Tµi liÖu HDSD m¸y toµn ®¹c LASER NPL - 632 Nikon, do SUJCOM s­u tÇm & chØnh lý

-2-

C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ c«ng nghÖ kh¶o s¸t - SUJCOM.,JSC
159 Kh©m Thiªn- Hµ Néi.Tel: 04. 3518. 3386 (5 lines) – 04. 3518. 1524 – 

Tµi liÖu HDSD m¸y toµn ®¹c LASER NPL - 632 Nikon, do SUJCOM s­u tÇm & chØnh lý

-3-

C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ c«ng nghÖ kh¶o s¸t - SUJCOM.,JSC
159 Kh©m Thiªn- Hµ Néi.Tel: 04. 3518. 3386 (5 lines) – 04. 3518. 1524 – 

Tµi liÖu HDSD m¸y toµn ®¹c LASER NPL - 632 Nikon, do SUJCOM s­u tÇm & chØnh lý

-4-

C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ c«ng nghÖ kh¶o s¸t - SUJCOM.,JSC
159 Kh©m Thiªn- Hµ Néi.Tel: 04. 3518. 3386 (5 lines) – 04. 3518. 1524 – 
1. Hướng dẫn sử dụng tài liệu
- Tài liệu này được biên soạn dựa theo bản tiếng Anh nhằm mục đích hướng dẫn nhanh cho
người mới làm quen với máy toàn đạc laser NPL-632 Nikon.
- Từng phần trong tài liệu này được chỉ dẫn độc lập để tra cứu nhanh khi sử dụng.
- Một số thuật ngữ và khái niệm dùng trong tin học và công nghệ thông tin.
- Các chữ trắng nền đen là hiển thị trên màn hình.
2. An toàn và bảo quản máy
2.1 An toàn khi sử dụng
- Máy toàn đạc laser NPL-632 là loại máy laser cấp 1, không cần có thêm biện pháp an toàn
khi vận hành sử dụng máy, nhưng cấm dọi tia ngắm (tia ngắm) vào mặt hay mắt người, khi khôn...
Công ty CP TM & Công ngh Kho sát - Sujcom.,jsc
159 Khâm Thiên - Hà Ni. Tel: 04.3518.3386 - 04.3518.1524 - www.sujcom.com
H íng dÉn nhanh sö dông m¸y toµn ®¹c laser NPL-632 Nikon Page 1
c«ng ty phÇn th
¦¬ng m¹I vµ ng nghÖ kh¶o s¸t
Survey Technology & Trading Joint Stock Company
§C: 159 Phè Kh©m Thiªn - §èng §a -Néi * Tel: 04. 3518. 3386 * Fax: 04. 3518.1524
E-mail: sujco@hn.vnn.vn Website: www.sujcom.com
ISO 9001: 2000; ISO/ IEC 17025: 2005
H íng dÉn nhanh
S DỤNG MÁY TOÀN ®ẠC LASER NPL-632
NIKON
néi, 9-2008
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon NPL632 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon NPL632 - Người đăng: quangin88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon NPL632 9 10 438