Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng OrCAD 10.5

Được đăng lên bởi dong-tran-kim
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3117 lần   |   Lượt tải: 12 lần
I NÓI U
Bn ã tng thit k mch , bn mun kim tra, phân tích sn
phm ca mình úng vi ý tng ca mình không ? Bn mong
mun sn phm ca mình nhanh chóng c ng dng vào thc t.
Nhng công n nh vy hãy  OrCAD chia s cùng bn . Phiên
n OrCAD 10.5 s là “ngi” trc lc ca bn trong vic v
 nguyên lý, chy mô phng và c bit là v mch in .
Chính kh nng ng dng và sc mnh ca nó ã c khng
nh và chng minh bng thc t trong nghành n t ca chúng
ta .
Nhng ngày qua, tôi là ngi nhn nhim v tìm hiu , nghiên
u và s là ngi gii thiu trc tip phn mm OrCAD n vi
các bn, Chúng tôi ã tng kt kt qu lao ng ca mình trong
t giáo trình sau ây .Chúng tôi hy vng rng , vi cun giao
trình này s cung cp cho các bn mt cách tng quát nht các
công c và lnh c bn khai thác có hiu qu nht, giúp ích cho
công vic thit k ca bn. Sc mnh ca OrCAD ã c khng
nh và chúng ta không phi bàn v nó na, cái mà ta quan tâm bây
gi chính là “làm th nào  khai thác và s dng nó trong công
vic ca mình”.
Hy vng các bn có nhng ng dng hiu qu vi phn mm
OrCAD 10.5
Trong quá trình biên son không tránh nhng sai sót, kính
mong các bn b sung, góp ý  giáo trình ca chúng tôi hoàn
chnh hn.
Nhóm 7 -l
p 03T1
Khoa TVT -H Bách khoa N
Hướng dẫn sử dụng OrCAD 10.5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng OrCAD 10.5 - Người đăng: dong-tran-kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng OrCAD 10.5 9 10 458