Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PACKET TRACER CƠ BẢN

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Trung
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PACKET TRACER CƠ BẢN
1. Giới thiệu màn hình chức năng chính

Trong đó :
(1) : Thanh menu
(2) : Thanh công cụ thao tác với file
(3) : Vùng làm việc. Các sơ đồ mô phòng mạng thiết lập tại vùng này
(4) : Các loại thiết bị. Một số thiết bị bao gồm :

Router

Switch

(Bộ
tuyến)

định (Bộ
mạch)

Hub
chuyển (Bộ chia)

Connection

End device

(Cáp kết nối)

(Thiết
cuối)

bị

đầu

Mỗi loại có nhiều thiết bị có tên khác nhau. Ví dụ Routers có 1841, 2620XM, 2621XM...
Thêm thiết bị vào sơ đồ (trên vùng 3) bằng thao tác kéo thả.
(5) : Các công cụ tương tác với thiết bị. Một số công cụ quan trọng gồm :
Lựa chọn. Sau khi chọn công cụ này, nhấp đúp vào thiết bị sẽ hiển thị màn
hình cấu hình cho thiết bị đó.
Xóa một thiết bị
Xem thông tin của thiết bị
Thêm một gói tin để quan sát với Header mặc định

Thêm một gói tin để quan sát. Cho phép đặt thông số của Header

(6) Chế độ mô phỏng :
Realtime : Chế độ thời gian thực.
Simulation : Cho phép quan sát các bước hoạt động của mạng
(7) Liệt kê trạng thái các gói tin được quan sát
(8) Kiểu sơ đồ mạng cần mô phỏng. Trong bài thực hành chủ yếu sẽ dùng sơ đồ logic.
2. Cách xây dựng một sơ đồ đơn giản
Trong mục này, chúng ta sẽ xây dựng một số đồ mạng đơn
giản như hình vẽ sau:
Trước khi mô phỏng mạng chúng ta cần phải xác định trước
các thông số cần cấu hình. Đặc biệt là cấu hình địa chỉ IP :
 Đánh ký hiệu các cổng trên router R, switch SW như
hình vẽ.

 Sơ đồ có 1 miền quảng bá, do đó cần một dải địa chỉ IP. Giả sử chọn dải địa chỉ
192.168.1.0 /24
Chú ý : Khi nói dải địa chỉ 192.168.1.0 /24 nghĩa là :
 Địa chỉ mạng (Network Address): 192.168.1.0 /24
 Địa chỉ quảng bá (Broadcast Address): 192.168.1.255 /24
 Các địa chỉ máy trạm (Unicast Address): 192.168.1.1/24 đến 192.168.1.254 /24
Bây giờ chúng ta bắt đầu dùng phần mềm Packet Tracer để mô phỏng sơ đồ mạng trên
Chú ý : Để quan sát sơ đồ rõ ràng hơn, trên thanh menu chọn mục
OptionsPreferences Tab Interface. Chọn tất cả trong phần Customize User
Experience.
 Bước 1 : Khởi động chương trình.
 Kiểu sơ đồ : Logic
 Chế độ mô phỏng : Realtime
 Bước 2 : Thêm Router 2621XM và Switch 2950T-24 vào sơ đồ. Nhấp đúp
vào nhãn thiết bị để đổi tên giống như sơ đồ.

 Bước 3 : Dùng cáp xoắn đôi đấu thẳng
trong mục thiết bị
Connections để kết nối 2 thiết bị. Nhấp vào Router R, chọn cổng
FastEthernet0/0 (hay Fa0/0) tương ứng cổng R-E0. Nhấp vào Switch SW,
chọn cổng FastEthernet0/1 (hay Fa0/1) tương ứng cổng SW-E0. Sau khi dùng
cáp kết nối hai thiết bị, trạng thái liên kế...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PACKET TRACER CƠ BẢN
1. Giới thiệu màn hình chức năng chính
Trong đó :
(1) : Thanh menu
(2) : Thanh công cụ thao tác với file
(3) : Vùng làm việc. Các sơ đồ mô phòng mạng thiết lập tại vùng này
(4) : Các loại thiết bị. Một số thiết bị bao gồm :
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PACKET TRACER CƠ BẢN - Trang 2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PACKET TRACER CƠ BẢN - Người đăng: Nguyễn Duy Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PACKET TRACER CƠ BẢN 9 10 341