Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng phần mềm etabs

Được đăng lên bởi nguoidixayho
Số trang: 171 trang   |   Lượt xem: 8234 lần   |   Lượt tải: 29 lần
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN XÂY DỰNG

THỰC TẬP ỨNG DỤNG TIN HỌC
TRONG XÂY DỰNG

BIÊN SOẠN: LÊ PHƯƠNG BÌNH

TP Hồ Chí Minh , thaùng 03 naêm 2010



MỤC LỤC
A. Hướng dẫn sử dụng ETABS 8.48 thông qua các ví dụ:
1. Ví dụ 1: ................................................................................................... Trang: 01
2. Ví dụ 2: ................................................................................................... Trang: 12
3. Ví dụ 3: ................................................................................................... Trang: 27
4. Ví dụ 4: ................................................................................................... Trang: 41
5. Ví dụ 5: ................................................................................................... Trang: 58
6. Ví dụ 6: ................................................................................................... Trang: 81
7. Ví dụ 7: ................................................................................................. Trang: 113
B. Tính toán nội lực cho bản sàn BTCT dùng phần mềm SAFE 8.06
1. Ví dụ 1: ................................................................................................. Trang: 142



ETABS

Bài tập ETABS căn bảnBiên soạn : Lê Phương Bình

VÍ DỤ 1
Tính toán nội lực cho khung chịu tải trọng như hình vẽ. Lực phân bố q là tĩnh tải, lực tập trung
P1 là hoạt tải, lực tập trung P2 là tải trọng gió. Vật liệu bê tông có cấp độ bền B20 (#250),
E  2.7  107 kN / m 2 ,   25kN / m3 ,   0.2 .

P1 = 50 kN
q = 20kN/m

P2 = 10 kN

3m

3m

20x30cm

20x30cm

20x40cm

3m

1. Khởi động ETABS
Từ trình đơn Start > Programs > ETABS 8 > ETABS hoặc nhắp đúp lên biểu tượng của
ETABS trên màn hình nền Windows.

2. Chọn đơn vị kN-m
3. Khởi tạo mô hình
TT Tin học trong xây dựng

Lưu hành nội bộ

Trang:1

Bài tập ETABS căn bảnTừ Menu File > New Model hoặc nhắp chuột vào biểu tượng

Biên soạn : Lê Phương Bình

. Hộp thọai New Model

Initialization xuất hiện.

TT Tin học trong xây dựng

Lưu hành nội bộ

Trang:2

Bài tập ETABS căn bảnBiên soạn : Lê Phương Bình

4. Lưu file
Từ Menu File > Save hoặc nhắp chuột vào biểu tượng

. Hộp thoại...
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHHỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN XÂY DỰNG
THỰC TẬP ỨNG DỤNG TIN HỌC
TRONG XÂY DNG
BIÊN SOẠN: LÊ PHƯƠNG BÌNH
TP Hồ Chí Minh , thaùng 03 naêm 2010
http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net
hướng dẫn sử dụng phần mềm etabs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng phần mềm etabs - Người đăng: nguoidixayho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
171 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng phần mềm etabs 9 10 688