Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS3 Bài 4: Tạo Layer

Được đăng lên bởi phtri92
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vào tháng 9 năm 1994, Photoshop 3 ra đời lần đầu tiên gi ới thiệu khái ni ệm layer,
đây là một bước đột phá, có thể nói khái niệm này đã cách mạng hóa ngành công
nghiệp đồ họa số.
Đây là 3 hình ảnh dùng cho bài học này, tất cả đều lấy trên Flickr
Hình 1, Hình 2, Hình 3
Destructive & Non-Destructive
Trước khi giải thích layer là gì , tôi sẽ nói vì sao cần phải có layer?
Lấy hình ảnh của một em bé đang ngủ này:

Giả sử tôi muốn chỉnh sửa hình ảnh này, để cho đơn giản xin lấy ví dụ là dùng công
cụ brush vẽ lên ảnh:

Bây giờ nếu như tôi save văn bản ảnh này lại, lần sau mở ra tôi sẽ có m ột v ết mực
đen to tướng ngang qua mặt em bé, và không có cách nào để g ỡ b ỏ nó đi cả. Coi
như tôi đã làm hỏng ảnh gốc của mình.
Những hành động ảnh hướng đến ảnh gốc mà không thể sửa chữa (chẳng h ạn như
dùng brush bôi màu đen rồi save lại như trên) được gọi destructive - tức là hành
động phá hủy. Bạn không muốn điều này xảy ra, hãy xử lí ảnh một cách nondestructive.
Sử dụng layer là một trong những cách làm việc non-destructive hiệu quả nhất
Giờ hãy ấn Alt + Ctrl + Z để quay trở lại trước khi chúng ta bôi màu lên ảnh.
Để tạo một layer mới, ấn vào Icon

ở phía dưới cùng của bảng layer, hoặc dùng

phím tắt Ctrl + Shift + N. Nếu bạn dùng phím tắt, sẽ hiện ra bảng đặt tên nh ư ở
dưới, tạm gọi layer này là “thử nghiệm”

Lúc này, trong bảng layer sẽ hiện ra layer chúng ta vừa tạo:

Bây giờ làm như lúc trước, đó là lấy một brush bôi màu lên v ăn b ản ảnh, nh ớ ch ọn
vào layer “thử nghiệm” trong bảng layer. Bạn vẫn sẽ thấy hình ảnh em bé bị bôi mực
lên, nhưng có gì khác trước?
Giới thiệu: Move tool
Giờ hãy vào move tool

hoặc phím tắt V, nhấm chuột vào văn bản ảnh và kéo đi

bất cứ hướng nào, bạn sẽ thấy vết mực di chuyển theo mà không hề ảnh h ưởng gì
đến em bé. Bạn cũng có thể dùng các phím mũi tên trên bàn phím để di chuyển

Hình ảnh trên là trước và sau khi tôi dùng move tool thay đổi v ị trí c ủa v ết m ực. S ở
dĩ bạn có thể làm điều này đó là do bạn đã dùng brush tô mực lên một layer
mới chứ không phải lên ảnh gốc.
Khái niệm: layer
Một layer có thể gọi nôm na là một “lớp”. Giờ hãy nhìn vào bảng layer: b ạn s ẽ th ấy
vị của vết mực trong hình thumbnail cũng đã thay đổi theo. N ếu để ý b ạn s ẽ th ấy
cạnh hình nền và layer thử nghiệm có một icon hình con mắt

click vào icon này sẽ

tạm thời giấu layer tương ứng đi. Giờ hãy chọn giấu layer “th ử nghi ệm” bằng các
click vào icon hình con mắt, bạn sẽ thấy vết mực biến mất, chỉ còn lại hình em bé.
Click lại vào con mắt sẽ hiện ...
Vào tháng 9 n m 1994, Photoshop 3 ra i l n u tiên gi i thi u khái ni m layer,ă đờ đầ
ây m t b c t phá, th nói khái ni m này ã cách m ng hóa ngành côngđ ướ độ đ
nghi p h a s . đồ
ây là 3 hình nh dùng cho bài h c này, t t c u l y trênĐ đề Flickr
Hình 1, Hình 2, Hình 3
Destructive & Non-Destructive
Tr c khi gi i thích layer là gì , tôi s nói vì sao c n ph i có layer?ướ
L y hình nh c a m t em bé ang ng này: đ
Gi s tôi mu n ch nh s a hình nh này, cho n gi n xin l y d dùng công để đơ
c brush v lên nh:
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS3 Bài 4: Tạo Layer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS3 Bài 4: Tạo Layer - Người đăng: phtri92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS3 Bài 4: Tạo Layer 9 10 607