Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng ProE 4.0

Được đăng lên bởi hungmechatronics
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES

0984499008

nguyendinhthangckm@gmail.com

Giới Thiệu Về Các Bộ
Phận Chính Của Khuôn

Expert Moldbase Extenslon5.0

Page 16

GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES

0984499008

nguyendinhthangckm@gmail.com

1. Các thành phần của khuôn.
Một bộ khuôn ép nhựa gồm có các hệ thống chính sau:
– Hệ thống dẫn nhựa.
– Hệ thống dẫn hướng.
– Hệ thống làm nguội.
– Hệ thống lõi mặt bên.
– Hệ thống đẩy.
– Hệ thống thoát khí.
Các thành phần cơ bản của một bộ khuôn ép nhựa – Hình A2.1:

Hình A2.1 – Các thành phần cơ bản của khuôn
2. Chức năng của các bộ phận trong khuôn.
+ 1 – Vít lục giác: Liên kết các tấm khuôn và tạo tính thẩm
mỹ.
+ 2 – Vòng định vị: Định tâm giữa bạc cuốn phun và vòi
phun.

Expert Moldbase Extenslon5.0

Page 17

GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES

0984499008

nguyendinhthangckm@gmail.com

+ 3 – Bạc cuốn phun: Dẫn nhựa từ máy ép phun vào các
kệnh dẫn nhựa.
+ 4, 9 – Khuôn cái: Tạo hình cho sản phẩm.
+ 5 – Bạc định vị: Đảm bảo vị trí tương quan giữa khuôn
đực và khuôn cái.
+ 6 – Tấm kẹp trước: Giữ chặt phần cố định của khuôn vào
máy ép nhựa.
+ 7, 11 – Võ khuôn cái và khuôn đực: Thường được làm
bằng vật liệu rẻ tiền hơn so với khuôn cái nên giúp giảm
giá thành khuôn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế của
khuôn.
+ 8 – Chốt hồi: Hồi hệ thống đẩy về vị trí ban đầu khi khuôn
đóng.
+ 10 – Chốt định vị: Chui vào bạc định vị khi khuôn đóng,
giúp khuôn đực và khuôn cái liên kết một cách chính xác.
+ 12 – Tấm đỡ: Tăng bền cho khuôn trong quá trình ép
phun.
+ 13 – Gối đỡ: Tạo khoảng trống để tấm đẩy hoặt động.
+ 14 – Tấm giữ: Giữ các chốt đẩy.
+ 15 – Tấm đẩy: Đẩy các chốt đẩy để lói sản phẩm rời khỏi
khuôn.
+ 16 – Tấm kẹp sau: Giữ chặt phần di động của khuôn trên
máy ép nhựa.
+ 17 – Gối đỡ phụ: Tăng bền cho khuôn trong quá trình ép
phun.

Expert Moldbase Extenslon5.0

Page 18

...
GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com
0984499008
E x p e r t M o l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0
Page 16
Gii Thiu V Các B
Phn Chính Ca Khuôn
Hướng dẫn sử dụng ProE 4.0 - Trang 2
Hướng dẫn sử dụng ProE 4.0 - Người đăng: hungmechatronics
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng ProE 4.0 9 10 208