Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng robot automan

Được đăng lên bởi trannguyenduc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1234 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN VẬN HÀNH ROBOT MOTOMAN ERC

1

BÀI I : GIỚI THIỆU TỦ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

2

GIỚI THIỆU MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN

Nút dừng khẩn cấp.

Nút START cho phép robot bắt đầu hoạt động.

Nút HOLD dùng để dừng tạm thời.
Nhấn nút này để cung cấp nguồn đến các động cơ SERVO.
Các phím lựa chọn chế độ (PLAY, TEACH, REMOTE).
 PLAY: chế độ dùng để chạy tự động chương trình đã dạy.
 TEACH: chế độ này dùng để dạy robot ở chế độ này người điều
khiển điều khiển cánh tay robot, việc hướng dẫn, chỉnh xửa, di
chuyển bằng tay đều phải ở chế độ này.
 REMOTE: chế độ này dùng để điều khiển robot từ bên ngoài
chức năng này la lựa chọn thêm và không có ở hệ thống chuẩn.
Các phím chỉnh chu kỳ, lựa chọn cách hoạt động của nút START.
 AUTO: chế độ này robot sẽ chạy lặp lại nhiều lần chương trình.
 1 CYCLE: robot sẽ chạy chương trình 1 lần.
 STEP: chế độ này robot sẽ chạy 1 dòng của chương trình khi
nhấn nút START.
Phím tắt màn hình CRT.

Các phím số nhập dữ liệu.

Dùng để xóa các giá trị hiện có để nhập vào giá trị mới và xóa tất cả
các lỗi hiện hành
Dùng để xác nhận dữ liệu đã chọn.
Phím con trỏ dùng để di chuyển trong một chương trình, hay các file
có sẵn.

3

Các phím chức năng





DISP: cho phép người điều khiển xem tất cả các FILE trên màn
hình.
EDIT: cho phép chỉnh sửa bằng các phím mềm.
OP1: gọi các chức năng cao cấp hơn bộ điều khiển như: ổ đĩa
mềm, TCP, hay tọa độ người sử dụng.
OP2: không sử dụng khi sản xuất.

Các phím mềm là các phím hiển thị trên màn hình được gọi.
Phím mũi tên phải gọi 5 phím mềm tiếp theo cùng cấp chức năng.
Phím mũi tên trái đưa các phím mềm về cấp chức năng cao hơn.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHỤ





1/ Ổ cắm 100 VAC 0.5A- cung cấp nguồn cho đĩa Floppy.
2/ Cổng RS232C: dùng để trao đổi dữ liệu giữa ERC và máy tính chủ.
3/ Nút nhấn thoát ra khỏi trường hợp chạy quá hành trình: chỉ sử dụng trong trường
hợp bị quá hành trình và TH cảm biến shock tác động chức năng dừng khẩn cấp.
4/ Công tắc khóa không cho phép sửa đổi chương trình: vị trí ON này sẽ không cho
phép nhập dữ liệu vào bộ điều khiển. Sử dụng để giữ robot không bị thay đổi lập
trình.

4

GIỚI THIỆU BẢNG ĐIỀU KHIỂN ( TEACH PENDANT )

Màn hình LED

Màn hinh LED là phần hiển thị của bộ điều khiển bằng tay.
Nó hiển thị lại tọa độ trện màn hình điều khiển.
Dừng khẩn cấp.
Phím tạo khả năng sẽ kích hoạt tay điều khiển, nhấn phím
này lần nữa sẽ tắt khả năng của tay điều khiển. Tay điều khiển sẽ tự
động mất khả năng sau 30 giây nếu không ai đụng đến tay điều
khiển.
Phím n...
1
TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN VẬN HÀNH ROBOT MOTOMAN ERC
Hướng dẫn sử dụng robot automan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng robot automan - Người đăng: trannguyenduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng robot automan 9 10 697