Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng spy watch

Được đăng lên bởi Khoa Heo Siêu Nhân
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
IXIUM

8GB Water Resistant Spy
Watch
User Manual

Custom Manuals

Provided by 

Contents
Package Contents.................................................................................................................................... 2
Before You Start ...................................................................................................................................... 2
Overview ................................................................................................................................................. 3
Controls ................................................................................................................................................... 3
Set Time .............................................................................................................................................. 3
USB: Syncing and Charging ................................................................................................................. 3
Microphone......................................................................................................................................... 3
Power/Control And Mode................................................................................................................... 4
Camera Mode ................................................................................................................................. 4
Video Mode..................................................................................................................................... 4
Audio Mode .................................................................................................................................... 4
Timestamp Edit ....................................................................................................................................... 5
Still Struggling?........................................................................................................................................ 7
Recommended .................................................................................................................................... 7
Other ................................................................................................................................................... 7

1

Custom Manuals

Provided by 

Package Contents
•
•
•

8GB Water Resistant Spy Watch
USB Cable (USB to 2.5mm jack)
Spare ...
IXIUM
8GB Water Resistant Spy
Watch
User Manual
hướng dẫn sử dụng spy watch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng spy watch - Người đăng: Khoa Heo Siêu Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng spy watch 9 10 390