Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng VnRoad _Phần mềm thiết kế đường

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Sang
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 19954 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Hướng dẫn sử dụng VNRoad 7.1Hướng dẫn sử dụng Vnroad 7.1

Contents
Chương 1 : Các thông số và quy ước cơ bản ................................................................................................. 9
1.1

Cài đặt Vnroad 7.1 ............................................................................................................................. 9

1.1.1

Hệ điều hành .............................................................................................................................. 9

1.1.2

Cài đặt Vnroad ........................................................................................................................... 9

1.1.3

Cài đặt khóa cứng ...................................................................................................................... 9

1.2

Các quy ước về góc trong vnroad .................................................................................................... 10

1.2.1

Quay ước góc chuyển hướng ................................................................................................... 10

1.2.2

Quy ước góc chắn cung............................................................................................................ 11

1.3

Thiết lập tiêu chuẩn thiết kế ............................................................................................................. 12

1.3.1

Cấu trúc file tiêu chuẩn thiết kế ............................................................................................... 12

1.3.2

Cách tạo file và hiệu chỉnh tiêu chuẩn thiết kế ........................................................................ 13

1.4

Thiết lập thư viện mã địa vật ........................................................................................................... 13

1.4.1

Cấu trúc file mã địa vật ............................................................................................................ 13

1.4.2

Cách tạo file và hiệu chỉnh thư viện địa vật ............................................................................. 14

Chương 2 : Nhập số liệu ................................................................................................................................ 15
2.1

Số liệu khảo sát trắc dọc – trắc ngang .............................................................................................. 15

2.1.1

Quy ước nhập số liệu theo TD-TN...................................................................
www.tdttech.com.vn
Hướng dn s dng VNRoad 7.1
Hướng dẫn sử dụng VnRoad _Phần mềm thiết kế đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng VnRoad _Phần mềm thiết kế đường - Người đăng: Nguyễn Ngọc Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng VnRoad _Phần mềm thiết kế đường 9 10 135