Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng VnTopup Agribank

Được đăng lên bởi mhien-ptnmtdt-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
_______________________________________________________________________________

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNTOPUP - AGRIBANK
VnTopup là dịch vụ nạp tiền vào tài khoản điện thoại di động trả trước (của 7 mạng: Vinaphone,
MobiFone, Viettel, S-Fone, EVN-Telecom, Vietnamobile, Beeline) và nạp tiền để thanh toán cước
cho thuê bao trả sau (của 2 mạng: Viettel và MobiFone ) qua tin nhắn và số tiền được trừ trực tiếp
trong tài khoản cá nhân của khách hàng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt
Nam (Agribank). Ngoài ra, khách hàng còn có thể mua một số mã thẻ trả trước.

I. ĐĂNG KÝ
-

Khách hàng đến quầy giao dịch và tiến hành đăng ký sử dụng dịch vụ VnTopup

-

Đối với khách hàng đã đăng ký dịch vụ SMS Banking của ngân hàng, chỉ cần nhắn tin VBA DK
=> gửi tới 8149 để đăng ký sử dụng dịch vụ.

-

Sau khi khách hàng đăng ký thành công, tổng đài 8049 sẽ gửi về điện thoại của khách hàng một tin
nhắn với nội dung như sau:

3

QK da dang ky dich vu VnTopup - nap tien dien thoai va mua the game thanh cong. Vui long soan: OK
gui 8049 de kich hoat dich vu. DT ho tro 1900555577.
-

Để kích hoạt dịch vụ quý khách soạn tin nhắn theo cú pháp:

-

Kích hoạt không dùng mật khẩu:

OK gửi tới 8049

-

Kích hoạt có mật khẩu: VD: mật khẩu là: 12345

OK 12345 gửi tới 8049

-

Sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt dịch vụ VnTopup thành công, khách hàng nhận được tin
nhắn từ tổng đài số 8049 với nội dung:
Kich hoat VnTopup thanh cong. De Nap tien soan: "NAP MenhGia SoDT" gui 8049. Menh gia:
VN10,VN20,VN30,VN50,VN100,VN200,VN300,VN500. DT ho tro: 1900555577.
(*) Lưu ý: Sau khi kích hoạt thành công, khách hàng có thể nạp tiền cho chính mình và cho thuê bao
khác. Nếu đặt mật khẩu nạp tiền trong tin nhắn kích hoạt thì đó sẽ là mật khẩu chung của nạp tiền cho
chính mình và cho thuê bao khác. Mật khẩu này do khách hàng tự đặt (có thể là chữ hoặc số, không
giới hạn số lượng ký tự).

II. HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN
1. Nạp tiền cho chính thuê bao
-

Để nạp tiền cho chính số thuê bao của mình, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp sau:
NAP/ BAN MệnhGiá Mậtkhẩu gửi tới 8049

Trong đó:


NAP (hoặc BAN): Là từ khoá của dịch vụ



Mệnhgiá: Là mệnh giá nạp tiền (xem trong bảng dưới)



MậtKhẩu: Không bắt buộc, do khách hàng tự đặt khi kích hoạt dịch vụ

Các loại mệnh giá đuợc qui định như sau:
Mệnh giá

Số tiền tương ứng

Mệnh giá

Số tiền tương ứng

VN10

10,000 đồng

VN100

100,000 đồng

Hướng dẫn sử dụng dị ch vụ VnTopup - Agribank

1

_______________...
_______________________________________________________________________________
Hướ ng dẫ n sử dụ ng dị ch vụ VnTopup - Agribank 1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNTOPUP - AGRIBANK
VnTopup dịch vụ nạp tiền vào tài khoản điện thoại di động trả trước (ca 7 mạng: Vinaphone,
MobiFone, Viettel, S-Fone, EVN-Telecom, Vietnamobile, Beeline) và nạp tiền đ thanh ton cước
cho thuê bao trả sau (ca 2 mạng: Viettel và MobiFone ) qua tin nhắn số tiền được trừ trực tiếp
trong tài khoản c nhân ca khch hàng tại ngân hà ng Nông nghiệ p và Phá t triể n Nông thôn Việ t
Nam (Agribank). Ngoài ra, khch hàng cn c th mua một số m th trả trước.
I. ĐĂNG KÝ
- Khách hàng đến quầy giao dịch và tiến hành đăng ký sử dụng dịch vụ VnTopup
- Đối với khách hàng đã đăng dịch vụ SMS Banking của ngân hàng, chỉ cần nhắn tin VBA DK 3
=> gửi tới 8149 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
- Sau khi khách hàng đăng thành ng, tổng đài 8049 sgửi về điện thoại của khách hàng một tin
nhắn với nội dung như sau:
QK da dang ky dich vu VnTopup - nap tien dien thoai va mua the game thanh cong. Vui long soan: OK
gui 8049 de kich hoat dich vu. DT ho tro 1900555577.
- Để kích hoạt dịch vụ quý khách soạn tin nhắn theo cú pháp:
- Kích hoạt không dùng mật khẩu: OK gửi tới 8049
- Kích hoạt có mật khẩu: VD: mật khẩu là: 12345 OK 12345 gửi tới 8049
- Sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt dịch vụ VnTopup thành công, khách hàng nhận được tin
nhắn từ tổng đài số 8049 với nội dung:
Kich hoat VnTopup thanh cong. De Nap tien soan: "NAP MenhGia SoDT" gui 8049. Menh gia:
VN10,VN20,VN30,VN50,VN100,VN200,VN300,VN500. DT ho tro: 1900555577.
(*) Lưu ý: Sau khi kích hoạt thành công, khách hàng thể nạp tiền cho chính mình cho thuê bao
khác. Nếu đặt mật khẩu nạp tiền trong tin nhắn kích hoạt thì đó sẽ mật khẩu chung của nạp tiền cho
chính mình cho thuê bao khác. Mật khẩu này do khách hàng tự đặt (có thể là chữ hoặc số, không
giới hạn số lượng ký tự).
II. HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN
1. Nạp tiền cho chính thuê bao
- Để nạp tiền cho chính số thuê bao của mình, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp sau:
NAP/ BAN MệnhGi Mậtkhẩu gửi tới 8049
Trong đó:
NAP (hoặ c BAN): Là từ khoá của dịch vụ
Mệnhgi: Là mệnh giá nạp tiền (xem trong bảng dưới)
MậtKhẩu: Không bắt buộc, do khách hàng tự đặt khi kích hoạt dịch v
Các loại mệnh giá đuợc qui định như sau:
Mệnh gi
Số tiền tương ứng
Mệnh gi
Số tiền tương ứng
VN10
10,000 đồng
VN100
100,000 đồng
Hướng dẫn sử dụng VnTopup Agribank - Trang 2
Hướng dẫn sử dụng VnTopup Agribank - Người đăng: mhien-ptnmtdt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng VnTopup Agribank 9 10 855