Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sửa chữa điện thoại nokia các đời

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NOKIA DCT3: 8210 – 8250 – 8850 – 8890 – 8855 – 5210 – 3610 – 2100
I/ KHÁI QUÁT LINH KIỆN
D200 : CPU
N101 : IC sạc
N310 : IC giao tiếp hồng ngoại vi
(rung, chuông, đèn màn hình, bàn phím)
N505 : IC trung tần (Haga) (quản lý sóng + nguồn)
N250 : COBBA (quản lý sóng và âm thanh)
D210 : Flash, Ram, Rom
N400 : Cổng hồng ngoại
X302 : Tiếp xúc ổ sim
X300 : Tiếp xúc màn hình
V350 : Diot (bảo vệ)
B301 : Chuông
N702 : Công suất (PA)
G502 : Dao động 26 MHz
G800 : Vco (tạo dao động đồng bộ cho phần sóng)
N100 : IC nguồn
Ký hiệu:
Supply power line : đường nguồn
RX signal : Đường thu sóng
TX signal plow : Đường phát sóng
LO signal line : Đường dao động
II/ KHÔNG RUNG
1. Dùng Vom hoặc bộ nguồn kiểm tra rung
2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc rung
3. Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1 của rung. Nếu không có điện áp ta nối tới cuộn dây L103
Chân số 16 (N310) R350, R3517  R352 4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số (2) của rung tới V350
Để phát ra tín hiệu báo cuộc gọi dạng rung IC CPU D200 sẽ cho ra 1 lệnh Vbri PWM trên chân số G12.
Lệnh này đưa đến chân 19 của N310. Lúc này rung sẽ được cấp điện qua chân 16 và qua các R trên. Như
vậy hoạt động của rung điều khiển đóng mở bởi CPU D200
5. Hàn lại IC N310
6. Thay IC N310
G12 (D200)7. Kiểm tra từ đường mạch in từ chân 19 (N310)
III/ KHÔNG CHUÔNG
1. Dùng vom kiểm tra chuông ≈ 30 Ω
2. Hàn lại chân chuông
3. Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1. Nếu không có điện áp ta nối tới cuộn dây L103.
4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 của ( chuông) đến chân số 6 (N310). Nếu đứt thì nối lại
5. Hàn lại N310.
6. Thay N310.

7. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 3 (N310) đến chân D9 (D200)
8. Hàn lại CPU và thay CPU.
IV/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH
1. Dùng VOM kiểm tra các Led
2. Hàn lại chân các đèn Led
3. Kiểm tra điện áp của VBAT tại cực dương của các bóng đèn. Nếu một trong các bóng đèn không có
điện áp thì ta nối tới cuộn day L103.
đến chân số 9 (N310). Nếu đứt thì nối lại.4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 (bóng đèn)
(R310).(R310 chỉnh độ5. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 8 (N310) sáng tối của đèn, muốn chỉnh
sáng hơn thì thay điện trở 12k xuống 10k hoặc 5k. Nếu tháo bỏ sẻ bị cháy
6. Hàn lại N310
7. Thay N310
C12 (CPU)8. Kiểm tra đường mạch in chân số 7 (N310)
9. Hàn lại CPU và thay CPU
V/ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM
1. Dùng vom kiểm tra các Led.
2. Hàn lại chân các Led
3. Kiểm tra điện áp tại cực (+) của các Led. Nếu không có điện áp thì ta nối tới cuộn dây L103 hoặc tụ
C310
4. Kiểm tra đường mạch in từ cực âm ( - ) của các Led đến chân số 13
...
NOKIA DCT3: 8210 – 8250 – 8850 – 8890 – 8855 – 5210 – 3610 – 2100
I/ KHÁI QUÁT LINH KIỆN
D200 : CPU
N101 : IC sạc
N310 : IC giao tiếp hồng ngoại vi
(rung, chuông, đèn màn hình, bàn phím)
N505 : IC trung tần (Haga) (quản lý sóng + nguồn)
N250 : COBBA (quản lý sóng và âm thanh)
D210 : Flash, Ram, Rom
N400 : Cổng hồng ngoại
X302 : Tiếp xúc ổ sim
X300 : Tiếp xúc màn hình
V350 : Diot (bảo vệ)
B301 : Chuông
N702 : Công suất (PA)
G502 : Dao động 26 MHz
G800 : Vco (tạo dao động đồng bộ cho phần sóng)
N100 : IC nguồn
Ký hiệu:
Supply power line : đường nguồn
RX signal : Đường thu sóng
TX signal plow : Đường phát sóng
LO signal line : Đường dao động
II/ KHÔNG RUNG
1. Dùng Vom hoặc bộ nguồn kiểm tra rung
2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc rung
3. Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1 của rung. Nếu không có điện áp ta nối tới cuộn dây L103
Chân số 16 (N310) R350, R3517 R352 4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số (2) của rung tới V350
Để phát ra tín hiệu báo cuộc gọi dạng rung IC CPU D200 sẽ cho ra 1 lệnh Vbri PWM trên chân số G12.
Lệnh này đưa đến chân 19 của N310. Lúc này rung sẽ được cấp điện qua chân 16 và qua các R trên. Như
vậy hoạt động của rung điều khiển đóng mở bởi CPU D200
5. Hàn lại IC N310
6. Thay IC N310
G12 (D200)7. Kiểm tra từ đường mạch in từ chân 19 (N310)
III/ KHÔNG CHUÔNG
1. Dùng vom kiểm tra chuông ≈ 30 Ω
2. Hàn lại chân chuông
3. Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1. Nếu không có điện áp ta nối tới cuộn dây L103.
4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 của ( chuông) đến chân số 6 (N310). Nếu đứt thì nối lại
5. Hàn lại N310.
6. Thay N310.
hướng dẫn sửa chữa điện thoại nokia các đời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sửa chữa điện thoại nokia các đời - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
hướng dẫn sửa chữa điện thoại nokia các đời 9 10 425