Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN TÁCH KHUÔN ĐƠN GIẢN TRONG PRO/ENGINEER 4 VÀ 5.0

Được đăng lên bởi congtan52ckct
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2532 lần   |   Lượt tải: 21 lần
HƯỚNG DẪN TÁCH KHUÔN ĐƠN GIẢN TRONG PRO/ENGINEER 4 VÀ 5.0
1. Chuẩn bị chi tiết vỏ mỏng dạng như hình vẽ, lưu chi tiết thành file với một tên
nào đó.

2. Tạo một file mới trong môi trường thiết kế khuôn băng các tùy chọn như hình
vẽ

3. Chọn Mold model để tạo chi tiết cần thiết kế lòng khuôn, chọn Assemble > Ref
Model để chèn chi tiết đã vẽ ở bước 1 vào hệ thống.
Đặng Xuân Phương/BM Chế tạo máy/Khoa Cơ khí/ĐH Nha Trang

Page 1

4. Xác định vị trí và hướng cho chi tiết cần chèn vào. Chỗ này giống phần lắp ráp.
Nhanh chóng và dễ dàng nhất là chọn Default cho ví dụ này.

Kết quả như hình vẽ:

Đặng Xuân Phương/BM Chế tạo máy/Khoa Cơ khí/ĐH Nha Trang

Page 2

Trong đó Pull direction sẽ là hướng mở khuôn sau này. Hướng mở hai nửa khuôn như
hình vẽ là đúng với thực tế (mong muốn)
5. Tạo phôi để sau này tách thành hai nửa khuôn. Dùng các lệnh Mold model >
Create > Workpice > Automatic.
Máy yêu cầu chọn gốc tọa độ

Bạn hãy chọn gốc tọa độ PRT CSys trên mô hình.
Sau khi chọn được gốc tọa độ, chương trình cho phép bạn khai báo offset để có
được phôi to hơn chi tiết cần tạo khuôn đúc. (ở ví dụ này tôi chọn offset theo
trục X là 200 mm, theo trục Y là 150mm và theo trục Z là 100 mm về hai phía
âm và dương. Kết quả phôi như hình vẽ)

6. Tạo mặt phân khuôn để tách khuôn sau này
Vào menu Insert và chọn Parting surface (cách 1)

Đặng Xuân Phương/BM Chế tạo máy/Khoa Cơ khí/ĐH Nha Trang

Page 3

Hoặc click chuột vào nút lệnh Parting surface ở Toolbar bên phải màn hình

Tiếp đó vào menu Edit > chọn Shadow surface để tạo mặt phân khuôn là mặt
hứng ánh sáng (mặt hứng bóng) của chi tiết cần thiết kế khuôn. Đây là một
phương pháp tạo mặt phân khuôn khá hữu hiệu và nhanh chóng của ProE.
Mọi thứ dường như thực hiện một cách tự động. Vì mới học căn bản, nên sau
này có điều kiện nghiên cứu thêm, các bạn tìm hiểu ý nghĩa của các Element
trong cửa số Shadow Surface

Đặng Xuân Phương/BM Chế tạo máy/Khoa Cơ khí/ĐH Nha Trang

Page 4

Bạn chỉ việc chọn Preview để xem kết quả. Hãy ẩn phôi để thấy kết quả mặt
phân khuôn tốt nhất. Dùng chuột để xoay mô hình và kiểm tra

Khi thấy mọi thứ đã OK, nhấn nút OK để kết thúc cửa sổ lệnh Shadow Surface
Bạn thấy rằng ProE đã thông minh tự động tạo ra một mặt lấp lỗ trống của chi
tiết và tự động tạo thêm một mặt kéo dài từ viền mép của chi tiết ra đến 4 mặt
bên của phôi.
Mặt phân khuôn này sẽ là mặt cắt tách phôi làm 2 nửa khuôn sau này.
7. Tách phôi thành hai nửa luôn và lưu thành 2 file (tấm đực và tấm cái – core và
cavity).
Chọn nút lệnh Volume Sp...
Đặng Xuân Phương/BM Chế tạo máy/Khoa Cơ khí/ĐH Nha Trang Page 1
HƯỚNG DN TÁCH KHUÔN ĐƠN GIN TRONG PRO/ENGINEER 4 VÀ 5.0
1. Chun b chi tiết v mng dng như hình v, lưu chi tiết thành file vi mt tên
nào đó.
2. To mt file mi trong môi trường thiết kế khuôn băng các tùy chn như hình
v
3. Chn Mold model để to chi tiết cn thiết kế lòng khuôn, chn Assemble > Ref
Model để chèn chi tiết đã v bước 1 vào h thng.
HƯỚNG DẪN TÁCH KHUÔN ĐƠN GIẢN TRONG PRO/ENGINEER 4 VÀ 5.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN TÁCH KHUÔN ĐƠN GIẢN TRONG PRO/ENGINEER 4 VÀ 5.0 - Người đăng: congtan52ckct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
HƯỚNG DẪN TÁCH KHUÔN ĐƠN GIẢN TRONG PRO/ENGINEER 4 VÀ 5.0 9 10 714