Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hành ENVI

Được đăng lên bởi huutuananh1406
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thực hành ENVI
Trường Đại Hc Vinh Khoa Địa Lý Qun lý tài nguyên
Thc hành ng dng GIS và vin thám trong qun lý tài nguyên và môi trường
Nguyn Hu Tun Anh 1153074343 1
PHN I:TI NH
1.1. Ti nh Qu Hp 2003
- M trang
http://earthexplorer.usgs.gov/ ri
đăng nhập tài khon.
- Trong phn Search
Criteria điền tên khu vc mun
ti ri click show.
- Click vào đưng link xanh
để load khu vực đó.
- Chn ngày chp ca nh. Nên chn giai đoạn biến đng
t 2003 2013 để đỡ b sc nh. Có th chn ngày là
01/01/2003 31/12/2003 ri click Data Sets.
Nguyen Huu Tuan Anh
1153074343
Hướng dẫn thực hành ENVI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hành ENVI - Người đăng: huutuananh1406
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Hướng dẫn thực hành ENVI 9 10 308