Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tính kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng

Được đăng lên bởi Kusi Phohiep
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Khoa Xây dựng

HƯỚNG DẪN TÍNH NỘI LỰC
KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP
BẰNG SAP 2000

BẬC HỌC: ĐẠI HỌC
Giảng viên: Ngô Duy Tiến

Nội dung
 Phần 1: Dữ liệu đầu vào
 Phần 2: Lập sơ đồ tính khung ngang trong SAP 2000
 Phần 3: Khai báo vật liệu
liệu,, tiết diện
diện,, gá
gán
n ti
tiếết di
diệện
 Phần 4: Khai bá
báo
o tả
tảii trọ
trọng
ng,, gá
gán
n tải trọng
 Phần 5: Chạy chương trình và xuất kết quả

Phần 1: Dữ liệu đầu vào
1. Sơ đồ tính khung

1200

+ 9.700

2000

Choã thay ñoåi tieát dieän

+ 8.500

6500

+ 6.500

0.000

4000

8000

8000
24000

4000

Phần 1: Dữ liệu đầu vào
2. Tiết diện phần tử
a. Cột

200

x
y

y

6

x
10

380
400

10

Phần 1: Dữ liệu đầu vào
b. Đoạn xà 4m (tại vị trí cột liên kết với xà)

y

10

x

x

y
200

380

400

6

10

Phần 1: Dữ liệu đầu vào
b. Đoạn xà 8m

y

10

x

x

y
200

230

250

6

10

Phần 1: Dữ liệu đầu vào
3. Tĩnh tải

9,1 kN

9,1 kN

6,4 kN

6,4 kN
3,5 kNm

6500

3,5 kNm

2000

2,1 kN/m

Phần 1: Dữ liệu đầu vào
4. Hoạt tải mái
- Hoạt tải mái trái.
- Hoạt tải mái phải.
- Hoạt tải cả mái.
2,35 kN/m

Phần 1: Dữ liệu đầu vào
5. Gió
- Gió trái.
- Gió phải.
2,25 kN/m

6,34 kN/m

2,78 kN/m

4,23 kN/m

Phần 1: Dữ liệu đầu vào

90,45 kNm

60,4 kN
30,35 kNm

6500

180,4 kN

2000

6. Cầu trục
- Dmax lên cột trái.
- Dmax lên cột phải.

Phần 1: Dữ liệu đầu vào

1300

7. Lực hãm (giả thiết đặt cách vai cột 0,7m)
- Lực hãm lên cột trái.
- Lực hãm lên cột phải.

6500

700

7,45 kN

Phần 2: Lập sơ đồ tính khung ngang trong SAP 2000
1. Chọn đơn vị
kN, m, C
2. Chọn mô hình
2D Frames
3. Tạo mô hình
- Sử dụng Draw frame / Cable element để vẽ.
- Gán điều kiện biên:
+ Chọn 2 nút chân cột.
+ Assign -> Joint -> Restraints -> Chọn ngàm -> Ok

Phần 3: Khai báo vật liệu,
liệu, tiết diện,
diện, gá
gán
n tiế
tiết diệ
diện
1. Khai báo vật liệu
Define -> Materials -> A992Fy50 -> Modify / Show material
Hiện ra 1 bảng:
- Tại ô Weight per Unit Volume: sửa thành 78.5
- Tại ô Modulus of Elasticity, E: sửa thành 2.1E8
2. Khai báo tiết diện
Define -> Section Properties -> Frame Sections -> Add New
Properties -> Steel -> I/Wide Flange
- Cột: nhập các thông số sau
(t3) chiều cao tiết diện:
0.4
(t2) chiều rộng cánh trên:
0.2
(tf) chiều dày cánh trên:
0.01
(tw) chiều dày bụng:
0.006
(t2b) chiều rộng cánh dưới: 0.2
(tfb) chiều dày cánh dưới:
0.01

Phần 3: Khai báo vật liệu, tiết diện, tải trọng
- Xà không thay đổi tiết diện (8m): nhập các thông số sau
(t3) chiều cao tiết diện:
0.25
(t2) chiều rộng cánh trên:
0.2
(tf)...
TrườngTrường
ĐạiĐại
họchọc
Xây dựng Miền TrungXây dựng Miền Trung
KhoaKhoa Xây Xây dựngdựng
Giảng viên: Ngô Duy TiếnGiảng viên: Ngô Duy Tiến
HƯỚNG DẪN TÍNH NỘI LỰC HƯỚNG DẪN TÍNH NỘI LỰC
KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆPKHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP
BẰNG SAP 2000BẰNG SAP 2000
BẬC HỌC: ĐẠI HỌCBẬC HỌC: ĐẠI HỌC
Hướng dẫn tính kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tính kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng - Người đăng: Kusi Phohiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hướng dẫn tính kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng 9 10 817