Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tính toán chọn tiết diện dây dẫn phù hợp công suất sử dụng

Được đăng lên bởi trungkien2513-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hướng dẫn tính toán chọn tiết diện dây dẫn
phù hợp công suất sử dụng

Đất nước ta đang phát triển rất nhanh theo xu hướng thời đại, nhu cầu về nhà ở tăng
ngày càng cao cùng với sự phát triển và đô thị hóa. Hiện nay, đầu tư xây dựng mới và
nâng cấp cơ sở hạ tầng nhà ở ngày càng tăng cao. Việc phát triển và cải tạo nâng cấp
hệ thống điện trong các tòa nhà, hệ thống lớn, dân dụng là việc cần thiết tăng theo nhu
cầu thực tiễn.
Tuy nhiên, để đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn cho sử dụng điện và tiết kiệm
chi phí đầu tư lại là vấn đề nhiều người quan tâm.
Trong hệ thống điện, việc dẫn cấp là rất quan trọng. Tính toán chọn tiết diện dây dẫn
phù hợp được rất nhiều người quan tâm, không chỉ tính an toàn, tiết kiệm chi phí đầu
tư mà còn giảm tổn hao điện năng truyền dẫn, tiết kiệm điện năng cho người sử dụng
cũng như ngành điện.
"Tính toán tiết diện dây dẫn" là yêu cầu tất yếu, nếu dùng dây dẫn tiết diện nhỏ hơn
cho phép sẽ dẫn đến hiện tượng dây dẫn luôn trong tình trạng quá tải, dây nóng, dùng
kéo dài sẽ dẫn đến dây giòn, cách điện nóng chảy gây đứt, chập cháy hệ thống dây
dẫn, tổn thất trên đường dây lớn.
Nếu tiết diện dây dẫn lớn quá sẽ gây lãng phí tiền đầu tư, quá trình thi công sẽ bị ảnh
hưởng nhiều đến kỹ mỹ thuật ngôi nhà.
Chúng tôi xin đưa ra một vài hướng dẫn tính chọn tiết diện dây điện như sau:
- Chọn tiết diện dây dẫn theo tính toán (theo công thức tính toán)
- Chọn tiết diện dây dẫn theo tiêu chuẩn quy định
- Chọn tiết diện dây dẫn theo kinh nghiệm sử dụng
Đối với điện sinh hoạt dân dụng, có thể áp dụng cách chọn đơn giản như sau:
- Tiết diện dây dẫn tính chọn 6A/1mm2
- Tính toán tổng công suất sử dụng (cả dụng phòng cho mở rộng sau này) trước khi
chọn đối với dây cấp nguồn tổng.
- Nên sử dụng 70% công suất định mức cho phép (ví dụ: 1mm2 chịu được dòng 6A, ta
chỉ sử dụng thiết bị có công suất tương đương 4A).

Đối với điện sinh hoạt 220V, tính chọn như sau:
Tổng công suất các thiết bị sử dụng trong gia đình là 5kW (lý thuyết theo nhà sản xuất
công bố) ta tính như sau:
- Dòng điện tổng It=P/U=5000/220=22.7A
- Vậy chọn tiết diện dây S=22.7/6=3.78mm2
- Ta nên chọn tiết diện dây dẫn là 4mm2
- Để đảm bảo dự phòng (theo từng yêu cầu sẻ dụng) ta chọn S=1.75x3.78=6.615mm2.
vậy ta nên chọn dây dẫn có tiết diện 6mm2 để dự phòng khả năng thêm tải (ở mức độ
cho phép đối với từng nhà) làm dây cấp nguồn chính.
- Đối với dây cấp nguồn nhánh đi từng tầng, phòng trong nhà tùy theo mức độ bố trí đồ
dùng sử dụng điện mà ta chọn như sau: chia tải theo tầng chọn ...
Hướng dẫn tính toán chọn tiết diện dây dẫn
phù hợp công suất sử dụng
Đất nước ta đang phát triển rất nhanh theo xu hướng thời đại, nhu cầu về nhà ở tăng
ngày càng cao cùng với sự phát triển và đô thị hóa. Hiện nay, đầu tư xây dựng mới và
nâng cấp cơ sở hạ tầng nhà ở ngày càng tăng cao. Việc phát triển và cải tạo nâng cấp
hệ thống điện trong các tòa nhà, hệ thống lớn, dân dụng là việc cần thiết tăng theo nhu
cầu thực tiễn.
Tuy nhiên, để đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn cho sử dụng điện và tiết kiệm
chi phí đầu tư lại là vấn đề nhiều người quan tâm.
Trong hệ thống điện, việc dẫn cấp là rất quan trọng. Tính toán chọn tiết diện dây dẫn
phù hợp được rất nhiều người quan tâm, không chỉ tính an toàn, tiết kiệm chi phí đầu
tư mà còn giảm tổn hao điện năng truyền dẫn, tiết kiệm điện năng cho người sử dụng
cũng như ngành điện.
"Tính toán tiết diện dây dẫn" là yêu cầu tất yếu, nếu dùng dây dẫn tiết diện nhỏ hơn
cho phép sẽ dẫn đến hiện tượng dây dẫn luôn trong tình trạng quá tải, dây nóng, dùng
kéo dài sẽ dẫn đến dây giòn, cách điện nóng chảy gây đứt, chập cháy hệ thống dây
dẫn, tổn thất trên đường dây lớn.
Nếu tiết diện dây dẫn lớn quá sẽ gây lãng phí tiền đầu tư, quá trình thi công sẽ bị ảnh
hưởng nhiều đến kỹ mỹ thuật ngôi nhà.
Chúng tôi xin đưa ra một vài hướng dẫn tính chọn tiết diện dây điện như sau:
- Chọn tiết diện dây dẫn theo tính toán (theo công thức tính toán)
- Chọn tiết diện dây dẫn theo tiêu chuẩn quy định
- Chọn tiết diện dây dẫn theo kinh nghiệm sử dụng
Đối với điện sinh hoạt dân dụng, có thể áp dụng cách chọn đơn giản như sau:
- Tiết diện dây dẫn tính chọn 6A/1mm2
- Tính toán tổng công suất sử dụng (cả dụng phòng cho mở rộng sau này) trước khi
chọn đối với dây cấp nguồn tổng.
- Nên sử dụng 70% công suất định mức cho phép (ví dụ: 1mm2 chịu được dòng 6A, ta
chỉ sử dụng thiết bị có công suất tương đương 4A).
Hướng dẫn tính toán chọn tiết diện dây dẫn phù hợp công suất sử dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tính toán chọn tiết diện dây dẫn phù hợp công suất sử dụng - Người đăng: trungkien2513-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn tính toán chọn tiết diện dây dẫn phù hợp công suất sử dụng 9 10 661