Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn vẽ chai C2 bằng Creo 2.0

Được đăng lên bởi Hiếu Ham Học Hỏi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập thiết kế chai C2
1.

Revolve surface
Các góc bo R2=3, R1=4

2.
3.

Tạo Datum plane đi qua cạnh trên của lệnh revolve
Blend paralle tạo cổ chai

Section 1

Secton 2

Section 3

Section 4
Dept : 10; 25; 1
4. Tạo mặt phẳng cắt thân chai trên mặt TOP bằng lệnh extrude

Section:
5.

Pattern ra 6 mặt xoay quanh trục của chai C2

Merge giữa mặt vừa tạo với mặt của thân chai, tương tự merge cho các mặt
còn lại.

Hình chai C2 đã merge 6 mặt với thân chai.
6. Revolve tạo phần đáy chai

7.

Extrude miệng chai lên 25mm

8.

Merge miệng chai với cổ chai

9. Merge cổ chai với thân chai
10. Tạo 2 vòng nơi miệng chai

Hình vòng cổ 1, 2
11. Tạo ren bằng lệnh Helical Sweep

...
Bài t p thi t k chai C2 ế ế
1. Revolve surface
Các góc bo R2=3, R1=4
2. T o Datum plane i qua c nh trên c a l nh revolve đ
3. Blend paralle t o c chai
Hướng dẫn vẽ chai C2 bằng Creo 2.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn vẽ chai C2 bằng Creo 2.0 - Người đăng: Hiếu Ham Học Hỏi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn vẽ chai C2 bằng Creo 2.0 9 10 982