Ktl-icon-tai-lieu

Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

Được đăng lên bởi Bùi Hoàng Sang
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1514 lần   |   Lượt tải: 10 lần
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
Chương 1

TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU
BTCT – NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ
CẤU TẠO
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM
Khoa XD & CHƯD
GVHD: PHẠM Đức-Thiện
Tp HCM, 09/12/2013
1

Nội dung
1. Tính chất cơ lý của bê tông cốt thép
2. Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép

3. Tải trọng và nội lực
4. Phương pháp tính toán

5. Nguyên lý cấu tạo

2

1. Tính chất cơ lý của bê tông cốt thép
1.1. Bê tông
1.1.1. Cường độ bê tông
1.1.2. Mác và Cấp độ bền bê tông
1.1.3. Biến dạng – Mô đun đàn hồi của bê tông
1.2. Cốt thép
1.2.1. Tính chất cơ học cốt thép
1.2.2. Phân loại cốt thép
1.3. Bê tông Cốt thép
1.3.1. Lực dính bê tông – cốt thép
1.3.2. Sự làm việc chung bê tông – cốt thép
1.3.3. Sự phá hoại và hư hỏng bê tông cốt thép

3

1.1.1. Cường độ bê tông
A. Cường độ chịu nén
B. Cường độ chịu kéo
C. Các nhân tố quyết định cường độ bê tông
D. Sự gia tăng cường độ bê tông theo thời gian

4

1.1.1. Cường độ bê tông
A. CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN


Thông thường:
+ a = 100, 150, 200 mm
+ h = 2D
+ T = 200 C, H = 90%

+ t = 28 ngày


Cường độ chịu nén của BT:

–

BT thường
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép - Người đăng: Bùi Hoàng Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 9 10 308