Ktl-icon-tai-lieu

Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

Được đăng lên bởi Bùi Hoàng Sang
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1508 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
Chương 1

TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU
BTCT – NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ
CẤU TẠO
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM
Khoa XD & CHƯD
GVHD: PHẠM Đức-Thiện
Tp HCM, 09/12/2013

Nội dung
1. Tính chất cơ lý của bê tông cốt thép

2. Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
3. Tải trọng

4. Nội lực
5. Phương pháp tính toán

6. Nguyên lý cấu tạo

2

2. Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
CÁC BƯỚC THIẾT KẾ

1. Mô tả, giới thiệu về kết cấu
2. Chọn kích thước sơ bộ của các bộ phận

3. Lập sơ đồ tính toán
4. Xác định các loại tải trọng tác dụng lên kết cấu

5. Tính toán, vẽ biểu đồ nội lực, tổ hợp nội lực
6. Tính toán về BTCT

7. Thiết kế chi tiết và thể hiện

3

Nội dung
1. Tính chất cơ lý của bê tông cốt thép

2. Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
3. Tải trọng

3.1. Phân loại tải trọng
3.2. Tải trọng tiêu chuẩn – tải trọng tính toán

4. Nội lực
5. Phương pháp tính toán

6. Nguyên lý cấu tạo

4

3. Tải trọng
3.1. PHÂN LOẠI TẢI TRỌNG
DỰA VÀO TÍNH CHẤT TÁC DỤNG



Tĩnh tải: có tác dụng không đổi trong suốt quá trình làm việc
của kết cấu (trọng lượng bản thân kết cấu, các vách ngăn cố
định…). Xác định dựa vào cấu tạo kết cấu



Hoạt tải: là các tải trọng thay đổi về điểm đặt, phương chiều
hoặc độ lớn (tải trọng người, đồ vật; tải trọng gió; tải trọng
phương tiện giao thông…). Xác định dựa vào tiêu chuẩn
(thông qua thống kê)



Tải trọng đặc biệt: động đất, cháy nổ,…
5

3. Tải trọng
DỰA VÀO THỜI HẠN TÁC DỤNG


Tải trọng dài hạn: gồm tĩnh tải và 1 phần hoạt tải



Tải trọng ngắn hạn: phần còn lại của hoạt tải



Tải tác dụng lặp: có trị số thay đổi nhanh, theo chu kỳ

6

3. Tải trọng
3.2. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN – TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN


Tải trọng tiêu chuẩn (qtc): lấy bằng giá trị thường gặp trong
quá trình sử dụng công trình



Tải trọng tính toán (qtt):
Chương 1
TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU
BTCT – NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ
CẤU TẠO
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM
Khoa XD & CHƯD
GVHD: PHẠM Đức-Thiện
Tp HCM, 09/12/2013
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép - Người đăng: Bùi Hoàng Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 9 10 478