Ktl-icon-tai-lieu

KẾT CẤU THÉP

Được đăng lên bởi anhvanconyeu0
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1560 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Kết Cấu thép
Chương I:

ĐẠI CƯƠNG VỀ KẾT CẤU THÉP
1.1 Đặc điểm và phạm vi sử dụng của kết cấu thép.
1.1.1 Sơ lược về lịch sử phát triển của kết cấu thép.
- Kết cấu kim loại được tìm ra sớm nhất ở Trung Quốc, song so với kết cấu gỗ, gạch
đá, kết cấu thép ra đời muộn hơn. Châu Âu, mãi đến thế kỷ 17, mới có kết cấu bằng
gang..
- Bước sang thời kỳ phát triển của chủ nghĩa tư bản kết cấu gang, thép phát triển
nhanh. Từ thế kỷ 17, nhiều công trình xây dựng bằng gang thép ra đời như: mái nhà cung
điện và đền thờ ở Nga (Thế kỷ 17), cầu bằng gang đầu tiên ở Châu Âu nhịp dài 30m ở
Anh năm 1776-1779... Đến đầu thế kỷ 19,nhiều nhà xưởng bằng sắt định hình nhịp khá
lớn (15, 16, 34m) ra đời với hình thức liên kết đã biết dùng đinh tán.
- Đến giữa thế kỷ 19,các phương pháp luyện thép mới ra đời: Phương pháp Ô-BuNốp (Nga - 1853), Phương pháp Bet-sme (Anh - 1856), phương pháp Mác-tanh (Pháp
-1865)... Từ đó kết cấu thép bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Năm 1885, N.Bê -nác- Đốt tìm
ra phương pháp hàn hồ quang điện dùng điện cực bằng than và đến năm 1888, N. G.Slavia-Nốp đưa ra phương pháp hàn điện bằng điện cực kim loại... Kết cấu thép dùng liên
kết hàn phát triển và trở nên phổ biến. Bên cạnh đó, lý thuyết tính tóan cũng đạt những
tiến bộ lớn: Đ.I.Giu-ráp-xki (1822-1891) nghiên cứu và đưa ra lý luận tính dàn có thanh
xiên, P.S. Da-xin-ski nghiên cứu phương pháp tính toán cấu kiện chịu nén... Cùng với sự
phát triển của kỹ thuật luyện kim và chế tạo cơ khí, kết cấu thép dần dần đáp ứng yêu cầu
nhà công nghiệp, đòi hỏi cần trục lớn, sườn phân xưởng bằng khung cứng...
- Từ những năm 50 trở về sau, ở Liên Xô (cũ), trường phái kết cấu thép ra đời và
phát triển theo 3 nguyên tắc: Tiết kiệm thép, giảm công chế tạo và nâng cao tốc độ thi
công. Liên Xô cũng là nước đầu tiên nghiên cứu và áp dụng phương pháp tính theo trạng
thái giới hạn, hợp lý hơn và tiết kiệm vật liệu thép.
-Trên cơ sở những ưu điểm nổi bật của vật liệu và kết cấu thép, những thành tựu của
nó tiếp tục phát huy tác dụng to lớn trong xây dựng và công nghiệp nhờ những dạng vật
liệu thép tốt hơn (thép hợp kim nhẹ và bền hơn), hình thức kết cấu đơn giản, hợp lý cùng
với phương pháp thi công nhanh và tiên tiến.
-Việt Nam với tiềm năng to lớn về nguyên liệu quặng sắt đã sớm xây dựng nhà máy
gang thép (Thái Nguyên), học hỏi và vận dụng những tiến bộ về kết cấu thép của Liên Xô
và thế giới vào điều kiện của mình, nhờ đó cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ
trong việc sử dụng kết cấu thép, đã và đang đáp ứng những yêu cầu củ...
Kết Cấu thép
Chương I:
ĐẠI CƯƠNG VỀ KẾT CẤU THÉP
1.1 Đặc điểm và phạm vi sử dụng của kết cấu thép.
1.1.1 Sơ lược về lịch sử phát triển của kết cấu thép.
- Kết cấu kim loại được tìm ra sớm nhất ở Trung Quốc, song so với kết cấu gỗ, gạch
đá, kết cấu thép ra đời muộn hơn. Châu Âu, mãi đến thế kỷ 17, mới có kết cấu bằng
gang..
- Bước sang thời kỳ phát triển của chủ nghĩa tư bản kết cấu gang, thép phát triển
nhanh. Từ thế kỷ 17, nhiều công trình xây dựng bằng gang thép ra đời như: mái nhà cung
điện và đền thờ ở Nga (Thế kỷ 17), cầu bằng gang đầu tiên ở Châu Âu nhịp dài 30m ở
Anh năm 1776-1779... Đến đầu thế kỷ 19,nhiều nhà xưởng bằng sắt định hình nhịp khá
lớn (15, 16, 34m) ra đời với hình thức liên kết đã biết dùng đinh tán.
- Đến giữa thế kỷ 19,các phương pháp luyện thép mới ra đời: Phương pháp Ô-Bu-
Nốp (Nga - 1853), Phương pháp Bet-sme (Anh - 1856), phương pháp Mác-tanh (Pháp
-1865)... Từ đó kết cấu thép bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Năm 1885, N.Bê -nác- Đốt tìm
ra phương pháp hàn hồ quang điện dùng điện cực bằng than và đến năm 1888, N. G.Sla-
via-Nốp đưa ra phương pháp hàn điện bằng điện cực kim loại... Kết cấu thép dùng liên
kết hàn phát triển và trở nên phổ biến. Bên cạnh đó, lý thuyết tính tóan cũng đạt những
tiến bộ lớn: Đ.I.Giu-ráp-xki (1822-1891) nghiên cứu và đưa ra lý luận tính dàn có thanh
xiên, P.S. Da-xin-ski nghiên cứu phương pháp tính toán cấu kiện chịu nén... Cùng với sự
phát triển của kỹ thuật luyện kim và chế tạo cơ khí, kết cấu thép dần dần đáp ứng yêu cầu
nhà công nghiệp, đòi hỏi cần trục lớn, sườn phân xưởng bằng khung cứng...
- Từ những năm 50 trở về sau, ở Liên Xô (cũ), trường phái kết cấu thép ra đời và
phát triển theo 3 nguyên tắc: Tiết kiệm thép, giảm công chế tạo và nâng cao tốc độ thi
công. Liên Xô cũng là nước đầu tiên nghiên cứu và áp dụng phương pháp tính theo trạng
thái giới hạn, hợp lý hơn và tiết kiệm vật liệu thép.
-Trên cơ sở những ưu điểm nổi bật của vật liệu và kết cấu thép, những thành tựu của
nó tiếp tục phát huy tác dụng to lớn trong xây dựng và công nghiệp nhờ những dạng vật
liệu thép tốt hơn (thép hợp kim nhẹ và bền hơn), hình thức kết cấu đơn giản, hợp lý cùng
với phương pháp thi công nhanh và tiên tiến.
-Việt Nam với tiềm năng to lớn về nguyên liệu quặng sắt đã sớm xây dựng nhà máy
gang thép (Thái Nguyên), học hỏi và vận dụng những tiến bộ về kết cấu thép của Liên Xô
và thế giới vào điều kiện của mình, nhờ đó cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ
trong việc sử dụng kết cấu thép, đã và đang đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chương I: Đai cương về kết cấu thép Page 1
KẾT CẤU THÉP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾT CẤU THÉP - Người đăng: anhvanconyeu0
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
KẾT CẤU THÉP 9 10 149