Ktl-icon-tai-lieu

Kết cấu thép

Được đăng lên bởi oanh-pham-trung
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 4636 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ MÔN KẾT CẤU

Bài tập lớn KẾT CẤU THÉP

BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÉP
Giáo viên hướng dẫn : ĐÀO VĂN DINH
Sinh viên
: PHẠM TRUNG OÁNH
Lớp
: CẦU HẦM_K50
Mã sv
: 0910247
Đề bài: Thiết kế một dầm chủ, nhịp giản đơn trên cầu đường ôtô, có mặt cắt dầm thép tổ hợp
đường hàn trong nhà máy và lắp ráp mối nối tại công trường bằng bulông độ cao, không liên
hợp.
I. SỐ LIỆU GIẢ ĐỊNH
Chiều dài nhịp
Hoạt tải xe ôtô thiết kế (với hệ số cấp đường)
Khoảng cách giữa các dầm chủ
Số làn xe thiết kế
Tĩnh tải lớp phủ mặt cầu và các tiện ích (DW)
Tĩnh tải bản BTCT mặt cầu (DC2)
Hệ số phân bố ngang tính cho mômen
Hệ số phân bố ngang tính cho lực cắt
Hệ số phân bố ngang tính cho độ võng
Hệ số phân bố ngang tính mỏi
Hệ số cấp đường
Số lượng giao thông trung bình 1 ngày/ 1 làn
Tỷ lệ xe tải trong luồng
Độ võng cho phép của hoạt tải
Vật liệu
Thép chế tạo dầm : M270 cấp 250
Bulông cường độ cao : A325

: L = 24 m
: HL-93
: 1,8 m
: n = 2 làn
: 3 kN/m
: 9 kN/m
: mgM = 0,6
: mgQ = 0,62
: mgD = 0,5
: mgF = 0,4
: m = 0,65
: ADT = 1,5.104 xe/ngày/làn
: ktruck = 0,15
: L/800
: fu = 400 MPa
: fy = 250 MPa
: fub = 830 MPa

Quy trình thiết kế cầu 22TCN 272-05
II-YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG
1. Chọn mặt cắt ngang dầm.
2. Tính mômen, lực cắt lớn nhất do tải trọng gây ra.
3. Vẽ biểu đồ bao mômen, lực cắt do tải trọng gây ra.
4. Kiểm toán dầm theo các TTGHCĐI, sử dụng và mỏi.
5. Tính toán thiết kế sườn tăng cường.
6. Tính toán thiết kế mối nối công trường.
7. Thể hiện trên giấy A1. Cấu tạo dầm và thống kê sơ bộ khối lượng

PHẠM TRUNG OÁNH

1

CẦU HẦM-K50

BỘ MÔN KẾT CẤU

Bài tập lớn KẾT CẤU THÉP

BÀI LÀM
I. CHỌN MẶT CẮT DẦM
Mặt cắt dầm được chọn theo phương pháp thử sai, tức là ta lần lượt chọn kích thước
mặt cắt dầm dựa vào kinh nghiệm và các quy định khống chế của tiêu chuẩn thiết kế rồi kiểm
toán lại, nếu không đạt thì ta phải chọn lại và kiểm toán lại. Quá trình này được lập lại cho
đến khi thoả mãn.
1. Chiều cao dầm thép
Chiều cao dầm chủ có ảnh hưởng rất lớn đến giá thành công trình, do đó phải
cân nhắc kỹ khi lựa chọn giá trị này. Đối với cầu đường ôtô nhịp giản đơn ta có thể chọn theo
công thức kinh nghiệm sau:
1
 1 1 
d≥
L , và ta thường chọn d =  ÷ ÷L
25
 20 12 
Ta có:

1/25L
1/20L
1/12L
d

=
=
=
=

0,96
1,20
2,00
1500

m
m
m
mm

Vậy ta chọn
2. Bề rộng cánh dầm
Chiều rộng cánh dầm được lựa chọn sơ bộ theo công thức kinh nghiệm sau:
1 1
b f =  ÷ ÷d (mm)
 2 3
Vậy ta chọn: Chiều rộng bản cánh trên chịu nén:
bc =
500 mm
Chiều rộng bản cánh dưới chịu kéo:
bf =
500 mm
3. Chiều dày bản cánh và bản b...
Bài tập lớn KẾT CẤU THÉP BỘ MÔN KẾT CẤU
BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÉP
Giáo viên hướng dẫn : ĐÀO VĂN DINH
Sinh viên : PHẠM TRUNG OÁNH
Lớp : CẦU HẦM_K50
Mã sv : 0910247
Đề bài: Thiết kế một dầm chủ, nhịp giản đơn trên cầu đường ôtô, có mặt cắt dầm thép tổ hợp
đường hàn trong nhà máy và lắp ráp mối nối tại công trường bằng bulông độ cao, không liên
hợp.
I. SỐ LIỆU GIẢ ĐỊNH
Chiều dài nhịp
Hoạt tải xe ôtô thiết kế (với hệ số cấp đường)
Khoảng cách giữa các dầm chủ
Số làn xe thiết kế
: L = 24 m
: HL-93
: 1,8 m
: n
= 2 làn
Tĩnh tải lớp phủ mặt cầu và các tiện ích (DW)
Tĩnh tải bản BTCT mặt cầu (DC
2
)
: 3 kN/m
: 9 kN/m
Hệ số phân bố ngang tính cho mômen : mg
M
= 0,6
Hệ số phân bố ngang tính cho lực cắt : mg
Q
= 0,62
Hệ số phân bố ngang tính cho độ võng : mg
D
= 0,5
Hệ số phân bố ngang tính mỏi : mg
F
= 0,4
Hệ số cấp đường : m = 0,65
Số lượng giao thông trung bình 1 ngày/ 1 làn : ADT = 1,5.10
4
xe/ngày/làn
Tỷ lệ xe tải trong luồng : k
truck
= 0,15
Độ võng cho phép của hoạt tải : L/800
Vật liệu
Thép chế tạo dầm : M270 cấp 250
Bulông cường độ cao : A325
: f
u
= 400 MPa
: f
y
= 250 MPa
: f
ub
= 830 MPa
Quy trình thiết kế cầu 22TCN 272-05
II-YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG
1. Chọn mặt cắt ngang dầm.
2. Tính mômen, lực cắt lớn nhất do tải trọng gây ra.
3. Vẽ biểu đồ bao mômen, lực cắt do tải trọng gây ra.
4. Kiểm toán dầm theo các TTGHCĐI, sử dụng và mỏi.
5. Tính toán thiết kế sườn tăng cường.
6. Tính toán thiết kế mối nối công trường.
7. Thể hiện trên giấy A1. Cấu tạo dầm và thống kê sơ bộ khối lượng
PHẠM TRUNG OÁNH CẦU HẦM-K50
1
Kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết cấu thép - Người đăng: oanh-pham-trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Kết cấu thép 9 10 944