Ktl-icon-tai-lieu

KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH XE YAз 452Д

Được đăng lên bởi Có Lẽ Nào
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN Ô TÔ

KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH XE YAз 452Д
Sinh viên thực hiện: HỒ SỸ TIN
Lớp: 63DLOT04
Giáo viên hướng dẫn: ĐÀO VĂN TOÀN

NỘI DUNG
1
2

TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM CƠ CẤU
PHANH CHÍNH ÔTÔ YAз 452Д

3

KHAI THÁC KỸ THUẬT HỆ THỐNG
PHANH XE YAз 452Д

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Công dụng
 Giảm vận tốc của xe tới tốc độ nào đó hoặc dừng xe.
 Giữ xe lâu dài trên đường.
 Kết hợp với hệ thống lái để quay vòng xe.
1.2. Yêu cầu
 Hiệu quả phanh cao
 Điều khiển nhẹ nhàng
 Ổn định chuyển động
 Độ nhạy cao, thoát nhiệt tốt
 Hạn chế trượt lết
 Độ tin cậy cao

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Phanh chính
(phanh chân)

Phanh phụ
(phanh tay)

Phanh bổ trợ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Phanh tang trống

Phanh đĩa

Phanh dải

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Cơ khí
Thủy lực
Khí nén
Liên hợp
Có trợ lực

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Bộ điều hòa
lực phanh

Bộ chống hãm cứng
bánh xe ABS

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.3.2. Giới thiệu chung về xe .

Hệ thống phanh chính xe
Hệ thống phanh chính gồm có: Cơ cấu phanh đĩa ở cầu trước và cơ cấu phanh tang
trống ở cầu sau. Dẫn động phanh kiểu thủy lực có trợ lực chân không với 2 dòng
tách biệt từ xy lanh phanh chính: Một dòng đến cơ cấu phanh bánh trước, một dòng
đến cơ cấu phanh bánh sau

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.3.2. Giới thiệu chung về xe .

Hệ thống phanh tay xe
Hệ thống phanh tay ôtô YAз 452Д là loại phanh guốc, có chốt tựa một phía được
bố trí sau hộp số phân phối, dẫn động bằng cơ khí, với kết cấu mở dạng chêm và
điều khiển bằng tay

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM CƠ CẤU PHANH CHÍNH ÔTÔ
YAз 452Д

 Sơ đồ hệ thống phanh xe YA3 .

CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM CƠ CẤU PHANH CHÍNH ÔTÔ YAз
452Д

 Cơ cấu phanh trước xe YA3 .

CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM CƠ CẤU PHANH CHÍNH ÔTÔ YAз
452Д

 Cơ cấu phanh sau xe YA3 .

b

b

a

a

c

c

b -B
b

c -C
c

CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM CƠ CẤU PHANH CHÍNH ÔTÔ YAз
452Д

 Kết cấu xi lanh phanh chính xe YA3 .

CHƯƠNG 3: KHAI THÁC KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHANH XE YAз 452Д
3.1 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ YAз 452Д
3.1.1.Chú ý khi sử dụng

-Tránh phanh đột ngột để lết bánh xe sẽ làm cho bánh xe
nhanh mòn và hiệu quả phanh không cao.
-Khi chạy rà phải theo dõi sự làm việc của phanh nếu cần
thiết thì điều chỉnh lại.
-Không giật mạnh phanh khi xe chưa dừng hẳn.
-Dầu phanh ΓT-22 có hại tới đường tiêu hóa và tiếp xúc trực
tiếp qua da người cho nên trong quá trình sử dụng phải đảm
bảo đúng các qui định an toàn

CHƯƠNG 3: KHAI THÁC KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHANH
XE YAз 452Д

3...

 !"
#$% &'(#)*
+,-$./0 12)34)2
567189:3
);<
=>?:::
KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH XE YAз 452Д - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH XE YAз 452Д - Người đăng: Có Lẽ Nào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH XE YAз 452Д 9 10 32