Ktl-icon-tai-lieu

khai thác hệ thống treo trên ô tô du lịch

Được đăng lên bởi Phan Huy
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG TREO TRÊN Ô TÔ DU LỊCH
Để đảm bảo cho xe khi chuyển động trên đường có độ êm dịu cần thiết,
tránh những va đập giữa khung vỏ với các cầu hay hệ thống chuyển động trên
đường tốt cũng như trên đường xấu. Khi quay vòng, tăng tốc hoặc phanh thì vỏ
xe không bị nghiêng, ngữa hay chúc đầu. Xe chuyển động phải có tính ổn định
và điều khiển cao. Mà hệ thống treo đảm nhận những yêu cầu đó, điều đó đòi
hỏi hệ thống treo của xe phải được tính toán và chế tạo chính xác.
Chương 1 của đồ án sẽ trình bày yêu cầu và cách phân loại hệ thống treo,
xác định loại hệ thống treo thường được sử dụng trên ô tô du lịch.
1.1. Công dụng, yêu cầu, phân loại
1.1.1. Công dụng
Hệ thống treo là tập hợp tất cả các cơ cấu để nối đàn hồi khung hoặc vỏ
ôtô với các cầu hay hệ thống chuyển động.
Hệ thống treo nói chung gồm ba bộ phận chính : Bộ phận đàn hồi, bộ
phận hướng, và bộ phận giảm chấn. Mỗi bộ phận đảm nhận nhiệm vụ và chức
năng riêng biệt.
+ Bộ phận đàn hồi : dùng để truyền các lực thẳng đứng và giảm tải trọng
động khi ôtô chuyển động trên đường không bằng phẳng nhằm đảm bảo độ êm
dịu cần thiết.
+ Bộ phận hướng : dùng để xác định động học và tính chất dịch chuyển
tương đối của các bánh xe với khung hay vỏ ôtô. Bộ phận hướng dùng để truyền
các lực dọc, lực ngang cũng như các mômen từ bánh xe lên khung hay vỏ ôtô.
+ Bộ phận giảm chấn : Cùng với ma sát trong hệ thống treo, có nhiệm vụ
tạo lực cản, dập tắt các dao động của phần được treo và không được treo, biến
cơ năng thành nhiệt năng tiêu tán ra môi trường xung quanh.
Ngoài ba bộ phận chính trên trong hệ thống treo của các ôtô du lịch còn
có thêm bộ phận phụ nữa là bộ phận ổn định ngang. Bộ phận này có tác dụng
làm giảm độ nghiêng và các dao động góc ngang của thùng xe.
3

1.1.2. Yêu cầu
Hệ thống treo phải đảm bảo được các yêu cầu cơ bản sau :
Đặc tính đàn hồi của hệ thống treo (đặc trưng bởi độ võng tĩnh f t, và độ
võng động fđ) phải đảm bảo cho xe có độ êm dịu cần thiết khi chạy trên đường
tốt và không bị va đập liên tục lên các ụ hạn chế khi chạy trên đường xấu không
bằng phẳng với tốc độ cho phép, khi xe quay vòng tăng tốc hoặc phanh thì vỏ xe
không bị nghiêng, ngửa hay chúc đầu.
Đặc tính động học, quyết định bởi bộ phận dẫn hướng phải đảm bảo cho
xe chuyển động ổn định và có tính điều khiển cao cụ thể là :
Đảm bảo cho chiều rộng cơ sở và góc đặt các trục quay đứng của bánh xe
dẫn hướng không đổi hoặc thay đổi không đáng kể.
Đảm bảo sự tương ứng động học giữa các bánh xe và truyền động lái, để
...
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG TREO TRÊN Ô TÔ DU LỊCH
Để đảm bảo cho xe khi chuyển động trên đường có độ êm dịu cần thiết,
tránh những va đập giữa khung vỏ với các cầu hay hệ thống chuyển động trên
đường tốt cũng như trên đường xấu. Khi quay vòng, tăng tốc hoặc phanh thì vỏ
xe không bị nghiêng, ngữa hay chúc đầu. Xe chuyển động phải tính ổn định
điều khiển cao. hệ thống treo đảm nhận những yêu cầu đó, điều đó đòi
hỏi hệ thống treo của xe phải được tính toán và chế tạo chính xác.
Chương 1 của đồ án sẽ trình bày yêu cầu cách phân loại hệ thống treo,
xác định loại hệ thống treo thường được sử dụng trên ô tô du lịch.
1.1. Công dụng, yêu cầu, phân loại
1.1.1. Công dụng
Hệ thống treo là tập hợp tất cả các cấu đnối đàn hồi khung hoặc vỏ
ôtô với các cầu hay hệ thống chuyển động.
Hệ thống treo nói chung gồm ba bộ phận chính : Bộ phận đàn hồi, bộ
phận hướng, b phận giảm chấn. Mỗi bộ phận đảm nhận nhiệm vụ chức
năng riêng biệt.
+ Bộ phận đàn hồi : dùng để truyền các lực thẳng đứng giảm tải trọng
động khi ôtô chuyển động trên đường không bằng phẳng nhằm đảm bảo độ êm
dịu cần thiết.
+ Bộ phận hướng : dùng để xác định động học và tính chất dịch chuyển
tương đối của các bánh xe với khung hay vỏ ôtô. Bộ phận hướng dùng để truyền
các lực dọc, lực ngang cũng như các mômen từ bánh xe lên khung hay vỏ ôtô.
+ Bộ phận giảm chấn : Cùng với ma sát trong hệ thống treo, nhiệm vụ
tạo lực cản, dập tắt các dao động của phần được treo và không được treo, biến
cơ năng thành nhiệt năng tiêu tán ra môi trường xung quanh.
Ngoài ba bộ phận chính trên trong hệ thống treo của các ôtô du lịch còn
thêm bộ phận phụ nữa bộ phận ổn định ngang. Bộ phận y tác dụng
làm giảm độ nghiêng và các dao động góc ngang của thùng xe.
3
khai thác hệ thống treo trên ô tô du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khai thác hệ thống treo trên ô tô du lịch - Người đăng: Phan Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
khai thác hệ thống treo trên ô tô du lịch 9 10 73