Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh mì

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3570 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

NGUYỄN THỊ HẠNH
MSSV: DTP010786

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ NGỌT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
PGs.Ts Nguyễn Văn Bá
Ks. Trần Phương Lan

Tháng 6. 2005

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ NGỌT

Do sinh viên: NGUYỄN THỊ HẠNH thực hiện và đệ nạp
Kính trình Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xét duyệt.
Long xuyên, ngày……tháng……năm 2005
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

PGs.Ts Nguyễn Văn Bá

Ks. Trần Phương Lan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đã chấp thuận luận văn đính kèm
với tên đề tài: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG
BÁNH MÌ NGỌT.

Do sinh viên: NGUYỄN THỊ HẠNH
Thực hiện và bảo vệ trước Hội đồng ngày:...........................................................
Luận văn đã được Hội đồng đánh giá ở mức:.......................................................
Ý kiến của Hội đồng: .............................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Long xuyên, ngày……tháng……năm 2005
DUYỆT
BAN CHỦ NHIỆM KHOA NN-TNTN

Chủ Tịch Hội đồng

TIỂU SỬ CÁ NHÂN

Họ và Tên: Nguyễn Thị Hạnh
Con Ông: Nguyễn Văn Hốt
Và Bà: Phạm Thị Nhã
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1982
Nơi sinh: Mỹ Thới –Long Xuyên –An Giang
Đã tốt nghiệp phổ thông:5-2000
Vào trường Đại học An Giang năm 2001, học lớp ĐH2TP1 khoá II
thuộc khoa NN-TNTN và đã tốt nghiệp kỹ sư ngành Công Nghệ Thực Phẩm
năm 2005.

LỜI CẢM TẠ
Tôi chân thành cám ơn Thầy Nguyễn Văn Bá và Cô Trần Phương
Lan đã nhiệt tình hướng dẫn tôi trong suốt thời gian tôi làm luận văn tốt
nghiệp.
Tôi cũng thành thật cám ơn các Thầy Cô trong phòng thí nghiệm đã
giúp đỡ tôi và tạo điều kiện tốt cho tôi thực tập tại phòng thí nghiệm và các
Thầy Cô ở thư viện đã cung cấp nguồn tài liệu vô cùng quý giá.
Tôi cũng rất cám ơn Thầy Cô đã giả...
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
A
A
N
N
G
G
I
I
A
A
N
N
G
G
K
K
H
H
O
O
A
A
N
N
Ô
Ô
N
N
G
G
N
N
G
G
H
H
I
I
P
P
T
T
À
À
I
I
N
N
G
G
U
U
Y
Y
Ê
Ê
N
N
T
T
H
H
I
I
Ê
Ê
N
N
N
N
H
H
I
I
Ê
Ê
N
N
N
N
G
G
U
U
Y
Y
N
N
T
T
H
H
H
H
N
N
H
H
MSSV: DTP010786
K
K
H
H
O
O
S
S
Á
Á
T
T
C
C
Á
Á
C
C
Y
Y
U
U
T
T
N
N
H
H
H
H
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
N
N
C
C
H
H
T
T
L
L
Ư
Ư
N
N
G
G
B
B
Á
Á
N
N
H
H
M
M
Ì
Ì
N
N
G
G
T
T
L
L
U
U
N
N
V
V
Ă
Ă
N
N
T
T
T
T
N
N
G
G
H
H
I
I
P
P
K
K
S
S
Ư
Ư
N
N
G
G
À
À
N
N
H
H
C
C
Ô
Ô
N
N
G
G
N
N
G
G
H
H
T
T
H
H
C
C
P
P
H
H
M
M
G
G
I
I
Á
Á
O
O
V
V
I
I
Ê
Ê
N
N
H
H
Ư
Ư
N
N
G
G
D
D
N
N
P
P
G
G
s
s
.
.
T
T
s
s
N
N
g
g
u
u
y
y
n
n
V
V
ă
ă
n
n
B
B
á
á
K
K
s
s
.
.
T
T
r
r
n
n
P
P
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
L
L
a
a
n
n
T
T
h
h
á
á
n
n
g
g
6
6
.
.
2
2
0
0
0
0
5
5
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh mì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh mì - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh mì 9 10 583