Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát hệ thống làm mát

Được đăng lên bởi doxuanthuan1992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Sau quá trình học tập

và trang bị những kiến thức về chuyên ngành động lực, sinh viên được giao nhiệm
vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp, nhằm giúp cho sinh viên tổng hợp và khái quát lại
những kiến thức đã học, từ kiến thức cơ sở đến kiến thức chuyên ngành. Qua quá
trình thực hiện đồ án sinh viên tự rút ra nhận xét và kinh nghiệm cho bản thân trước
khi bước vào công việc thực tế.
Em được nhận đề tài tốt nghiệp: “KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ
1TR-FE ”
Trong phạm vi đồ án này, em chỉ giới hạn tìm hiểu một cách tổng quát về các
phương pháp làm mát trong động cơ, các cơ cấu và hệ thống của động cơ 1TR-FE,
trong đó đi sâu vào tính toán kiểm tra nhiệt động cơ và két làm mát.
Do kiến thức còn hạn chế, tài liệu tham khảo còn ít và điều kiện thời gian không
cho phép nên đồ án tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong
các thầy cô trong bộ môn chỉ bảo để đồ án em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, em
xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS.Dương Việt Dũng, các thầy cô giáo bộ môn,các
thầy ở xưởng thí nghiệm VAL cùng các bạn đã giúp em hoàn thành đồ án này.
Mụcđích và ý nghĩa của đề tài
Một động cơ hoạt động đạt hiệu quả cao,chính là nhờ sự hỗ trợ và làm việc tốt của
các hệ thống như: hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống khởi động, hệ
thống làm mát . Vì vậy công suất, sức bền, tuổi thọ, hiệu suất làm việc của động cơ
phụ thuộc rất lớn vào sự làm việc của các hệ thống này. Hệ thống làm mát là một
trong những hệ thống quan trọng đó của động cơ.
Mục đích của đề tài là:
- Nắm vững các kiến thức về hệ thống làm mát cho động cơ động cơ đốt trong.

- Khảo sát hệ thống làm mát động cơ 1TR-FE. Phương pháp kiểm tra sửa chữa hệ
thống làm mát.
- Tính toán nhiệt của động cơ 1TR-FE.
- Vận dụng lý thuyết truyền nhiệt, tính toán kiểm tra nhiệt két làm mát theo các
thông số thực tế và rút ra nhận xét.
Với mục đích trên đề tài này có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên ngành động lực
chúng ta.
Thông qua việc làm đề tài này đã góp phần cho sinh viên chúng em củng cố lại các
kiến thức đã được học và thực tập, giúp cho sinh viên chúng em cách nghiên cứu,
làm việc một cách độc lập. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc sau này của
người kỹ sư tương lai.

...
LỜI NÓI ĐẦU
Sau quá trình học tập
và trang bị những kiến thức về chuyên ngành động lực, sinh viên được giao nhiệm
vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp, nhằm giúp cho sinh viên tổng hợp và khái quát lại
những kiến thức đã học, từ kiến thức cơ sở đến kiến thức chuyên ngành. Qua quá
trình thực hiện đồ án sinh viên tự rút ra nhận xét và kinh nghiệm cho bản thân trước
khi bước vào công việc thực tế.
Em được nhận đề tài tốt nghiệp: “KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ
1TR-FE ”
Trong phạm vi đồ án này, em chỉ giới hạn tìm hiểu một cách tổng quát về các
phương pháp làm mát trong động cơ, các cơ cấu và hệ thống của động cơ 1TR-FE,
trong đó đi sâu vào tính toán kiểm tra nhiệt động cơ và két làm mát.
Do kiến thức còn hạn chế, tài liệu tham khảo còn ít và điều kiện thời gian không
cho phép nên đồ án tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong
các thầy cô trong bộ môn chỉ bảo để đồ án em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, em
xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS.Dương Việt Dũng, các thầy cô giáo bộ môn,các
thầy ở xưởng thí nghiệm VAL cùng các bạn đã giúp em hoàn thành đồ án này.
Mụcđích và ý nghĩa của đề tài
Một động cơ hoạt động đạt hiệu quả cao,chính là nhờ sự hỗ trợ và làm việc tốt của
các hệ thống như: hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống khởi động, hệ
thống làm mát . Vì vậy công suất, sức bền, tuổi thọ, hiệu suất làm việc của động cơ
phụ thuộc rất lớn vào sự làm việc của các hệ thống này. Hệ thống làm mát là một
trong những hệ thống quan trọng đó của động cơ.
Mục đích của đề tài là:
- Nắm vững các kiến thức về hệ thống làm mát cho động cơ động cơ đốt trong.
Khảo sát hệ thống làm mát - Trang 2
Khảo sát hệ thống làm mát - Người đăng: doxuanthuan1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Khảo sát hệ thống làm mát 9 10 883