Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát hệ thống thông tin di động GSM

Được đăng lên bởi tuan921990
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài thi cuối khoá

Khảo sát hệ thống thông tin di động GSM

CHƯƠNG I
TỔNG QUÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM
I.1 .GIỚI THIỆU CHUNG
I.1.1 Lịch sử phát triển của thông tin di động GSM
Điện thoai di động ra đời ở những năm 1920 khi đó điện thoại di động chỉ dùng
như những phương tiện thông tin liên lạc giữa các đơn vị cảnh sát Mỹ . Mãi đến
năm 1980 người ta nhận thấy rằng các hệ thống tổ ong tương tự không loại bỏ được
các hạn chế cố hữu của các hệ thống này. Giải pháp duy nhất để loại bỏ những hạn
chế trên là phải chuyển sang sử dụng kỹ thuật thông tin số cho thông tin di động
cùng với các kỹ thuật đa truy nhâp mới .
Hệ thống thông tin di độnh số sử dụng kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo thời
gian (TDMA) đầu tiên trên thế giới được ra đời ở châu Âu và có tên giọi là GSM.
Ban đầu hệ thông này gọi là “nhóm đặc trách di động “ (Group Special Mobile).
Sau đó để tiện cho việc thương mại hoá GSM được gọi là “hệ thống di động toàn
cầu” (GSM:Global System for Mobile communication ). Hệ thống thông tin di động
GSM bắt đầu phát triễn từ năm 1982 khi các nước Bắc Âu gửi đề nghị đến CEPT
(Conference of European Postal and Telecommunications - Hội nghị các cơ quan
(quản lý viễn thông và bưu chính Châu Âu ) để quy định một dịch vụ viễn thông
chung ở Châu Âu ở tần số 900MHZ. Năm 1985 người ta quyết định xây dựng hệ
thống thông tin di động kỹ thuật số . Đến năm 1986 tại Pari mới hoàn thành việc
đánh giá định hướng các giải pháp của các nước khác nhau để tiến tới lựa chọn
phương án công nghệ TDMA băng hẹp.
Để phát triễn, nghiên cứu và nhằm nâng cao mạng lưới dịch vụ thông tin di
động GSM, đầu năm 1992 một số nước Châu Âu đã thành lập hiệp hội GSM MOU
nhằm trao đỗi, hợp tác trong kinh doanh và bảo vệ quyền lợi cho các nhà khai thác
GSM trên toàn thế giới.
Tháng 5/1987, 13 nước Châu Âu đã ký GSM MOU để hứa hẹ lẫn nhau về về
việc hoàn thiện các chỉ tiêu kỹ thuật, nhằn cùng nhau hợp tác mở rộng thị trường
rộng lớn cho GSM và thoả thuận mỗi nước sẽ có một mạng GSM hoạt động
01/7/1991. Song vì một số nguyên nhân, cuối năm 1992 mới có 13 thành viên của
mạng GSM của nước và đến nay đã có 253 thành viên mạng GSM của 109 nước
Ở Việt Nam, GPC và VMS hiện nay đang khai thác hai mạng thông tin di động
số VinaPhone và MobiFone theo tiêu chuẩn GSM.
I .1.2.Một số tính năng đạt được ở thế hệ hai cộng (GSM)
- Các dịch vụ mạng mới và cải thiện các dich vụ liên quan đến truyền số liệu
như nén số liệu của ngườisử dụng, số liệu chuyển mạch kênh tốc độ cao,
dịch vụ vô tuyến gói chung và số liệ...
Bài thi cuối khoá Khảo sát hệ thống thông tin di động GSM
CHƯƠNG I
TỔNG QUÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM
I.1 .GIỚI THIỆU CHUNG
I.1.1 Lịch sử phát triển của thông tin di động GSM
Điện thoai di động ra đời ở những năm 1920 khi đó điện thoại di động chỉ dùng
như những phương tiện thông tin liên lạc giữa các đơn vị cảnh sát M . Mãi đến
năm 1980 người ta nhận thấy rằng các hệ thống tổ ong tương tự không loại bỏ được
các hạn chế cố hữu của các hệ thống này. Giải pháp duy nhất để loại bỏ những hạn
chế trên phải chuyển sang sử dụng k thuật thông tin số cho thông tin di động
cùng với các kỹ thuật đa truy nhâp mới .
Hệ thống thông tin di độnh số sử dụng kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo thời
gian (TDMA) đầu tiên trên thế giới được ra đời châu Âu tên giọi GSM.
Ban đầu hệ thông này gọi nhóm đặc trách di động (Group Special Mobile).
Sau đó để tiện cho việc thương mại hoá GSM được gọi hệ thống di động toàn
cầu” (GSM:Global System for Mobile communication ). Hệ thống thông tin di động
GSM bắt đầu phát triễn từ năm 1982 khi các ớc Bắc Âu gửi đ nghị đến CEPT
(Conference of European Postal and Telecommunications - Hội nghị các cơ quan
(quản viễn thông u chính Châu Âu ) để quy định một dịch vụ viễn thông
chung Châu Âu tần số 900MHZ. Năm 1985 người ta quyết định xây dựng h
thống thông tin di động kỹ thuật số . Đến năm 1986 tại Pari mới hoàn thành việc
đánh g định ớng các giải pháp của các nước khác nhau để tiến tới lựa chọn
phương án công nghệ TDMA băng hẹp.
Đ phát triễn, nghiên cứu nhằm nâng cao mạng lưới dịch vụ thông tin di
động GSM, đầu năm 1992 một sốớc Châu Âu đã thành lập hiệp hội GSM MOU
nhằm trao đỗi, hợp tác trong kinh doanh bảo vệ quyền lợi cho các nkhai thác
GSM trên toàn thế giới.
Tháng 5/1987, 13 nước Châu Âu đã GSM MOU để hứa hẹ lẫn nhau v về
việc hoàn thiện các chỉ tiêu kỹ thuật, nhằn cùng nhau hợpc mở rộng thị trường
rộng lớn cho GSM và thoả thuận mỗi nước s có một mạng GSM hoạt động
01/7/1991. Song một số nguyên nhân, cuối m 1992 mới có 13 thành viên của
mạng GSM của nước và đến nay đã có 253 thành viên mạng GSM của 109 nước
Việt Nam, GPC VMS hiện nay đang khai thác hai mạng thông tin di động
số VinaPhone và MobiFone theo tiêu chuẩn GSM.
I .1.2.Một số tính năng đạt được ở thế hệ hai cộng (GSM)
- Các dịch vụ mạng mới cải thiện các dich vụ liên quan đến truyền số liệu
như nén s liệu của ngườisử dụng, số liệu chuyển mạch nh tốc độ cao,
dịch vụ vô tuyến gói chung và số liệu 14,4kbps.
- Các tính năng liên quan đến dịch vụ tiếng như: Codec đa tốc độ thích ứng và
khai thác tự do đầu cuối các Codec tiếng.
- Các dich vụ bổ sung như: chuyển hướng cuộc gọi, hiện n chủ cuộc goi
chuyển giao cuộc gọi và các dịch vụ cấn gọi mới.
- Cải thiện liên quan đến dịch vụ bản tin ngắn (SMS: Short Message Service)
như: móc nốicác SMS, m rộng bảng chữ cái, m rộng tương tác giữa các
SMS.
- Các công việc liên quan đến tính cước như: các dich vụ trả tiền thoại trước,
tính cước nóng và hổ trợ cho ưu tiên vùng gia đình.
- Tăng cường công nghệ SIM.
- Dịch vụ mạng thông minh như CAMEL
SVTH: Nguyễn Thị Lan Anh Trang 1
Khảo sát hệ thống thông tin di động GSM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát hệ thống thông tin di động GSM - Người đăng: tuan921990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Khảo sát hệ thống thông tin di động GSM 9 10 347