Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát một số phương pháp bảo quản rau mầm rau muống

Được đăng lên bởi Tiến Dũng Phan
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phan Tiến Dũng – Báo cáo thực tập tại Công Ty Phương Thành

Lời Cảm Ơn
Báo cáo thực tập là kết quả của những năm học tập và rèn luyện tại
trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành và quá trình thực tế tại Công Ty rau
mầm Phương thành.
Thông qua báo cáo, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn đến:
Quý thấy cô của trường Cao Đẵng Nguyễn Tất Thành, khoa NN –
Công Nghệ Sinh Học đã truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu
trong suốt quá trình giảng dạy. Những kiến thức, kinh nghiệm quý bawus
trong suốt quá trình giảng dạy. Những kiến thức này giúp ích trong việc
hoàn thành báo cáo thực tập cũng như công việc sau này của chúng em.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Minh Khang, anh Phạm
Công Thành đã tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến và cung cấp kiến thức
để nhóm chúng em có thể hoàn thành bài báo cáo này.
Xin chân thành cảm ơn đến tất cả các cô chú, anh chị..trong các
phòng ban khác nhau của Công Ty Phương Thành đã nhiệt tình giúp đỡ và
tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt quá trình thực tập.
Tuy nhiên, vì thời gian thực tập có hạn và lượng kiến thức còn hạn
chế nên bài báo cáo không tránh những thiếu sót. Rất mong nhận được sự
nhận xét và đóng góp của quý thầy cô, anh chị trong công ty.
Xin trân trọng cảm ơn!

1

Phan Tiến Dũng – Báo cáo thực tập tại Công Ty Phương Thành

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………

TP.HCM, NGÀY….THÁNG….NĂM 2011

2

Phan Tiến Dũng – Báo cáo thực tập tại Công Ty Phương Thành

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………

TP.HCM, NGÀY….THÁNG….NĂM 2011

3

Phan Tiến Dũng – Báo cáo thực tập tại Công Ty Phương Thành

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Mục đích của đề tài
1.3 Yêu cầu.
1.4 Giới hạn của đề tài

CHƯƠNG...
Phan Tiến Dũng – Báo cáo thực tập tại Công Ty Phương Thành
Lời Cảm Ơn
Báo cáo thực tập kết quả của những năm học tập rèn luyện tại
trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành quá trình thực tế tại Công Ty rau
mầm Phương thành.
Thông qua báo cáo, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn đến:
Quý thấy của trường Cao Đẵng Nguyễn Tất Thành, khoa NN
Công Nghệ Sinh Học đã truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu
trong suốt quá trình giảng dạy. Những kiến thức, kinh nghiệm quý bawus
trong suốt quá trình giảng dạy. Những kiến thức này giúp ích trong việc
hoàn thành báo cáo thực tập cũng như công việc sau này của chúng em.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Minh Khang, anh Phạm
Công Thành đã tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến cung cấp kiến thức
để nhóm chúng em có thể hoàn thành bài báo cáo này.
Xin chân thành cảm ơn đến tất cả các chú, anh chị..trong các
phòng ban khác nhau của Công Ty Phương Thành đã nhiệt tình giúp đỡ
tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt quá trình thực tập.
Tuy nhiên, thời gian thực tập hạn lượng kiến thức còn hạn
chế nên bài báo cáo không tránh những thiếu sót. Rất mong nhận được sự
nhận xét và đóng góp của quý thầy cô, anh chị trong công ty.
Xin trân trọng cảm ơn!
1
Khảo sát một số phương pháp bảo quản rau mầm rau muống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát một số phương pháp bảo quản rau mầm rau muống - Người đăng: Tiến Dũng Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Khảo sát một số phương pháp bảo quản rau mầm rau muống 9 10 868