Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát và đánh giá chất lượng nước mặt khu vực thành phố Hưng Yên

Được đăng lên bởi trang-do
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 4315 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐH SPKT HƯNG YÊN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN!
Để hoàn thành đồ án này em tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S
Chu Thị Thu Hiền, đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình làm đồ án
tốt nghiệp!
Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong Khoa, đặc biệt là các
thầy cô trong Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường – Khoa Công
nghệ Hóa học và Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng
Yên đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến
thức tiếp thu trong quá trình học tập không chỉ là nền tảng cho thực hiện
mà còn là hành trang vững chắc cho bước đường tương lai trong sự
nghiệp của em.
Em cũng thầm biết ơn gia đình, bạn bè và những người thân yêu
luôn là chỗ dựa vững chắc cho em.
Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy, Cô và gia đình luôn dồi
dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý!
Hưng Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2012
Sinh viên thực hiện

Lê Dũng Hiệp

GVHD: Th.S.Chu Thị Thu Hiền
SVTH : Lê Dũng Hiệp

1

TRƯỜNG ĐH SPKT HƯNG YÊN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN!...................................................................................................................1
1.4.1. Điều kiện tự nhiên, dân cư thành phố Hưng Yên...................................................10
Ô nhiễm môi trường nước do y tế.....................................................................................15

GVHD: Th.S.Chu Thị Thu Hiền
SVTH : Lê Dũng Hiệp

2

TRƯỜNG ĐH SPKT HƯNG YÊN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1:Giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt............................................27
LỜI CẢM ƠN!...................................................................................................................1
1.4.1. Điều kiện tự nhiên, dân cư thành phố Hưng Yên...................................................10
Ô nhiễm môi trường nước do y tế.....................................................................................15

DANH MỤC CÁC HÌNH
LỜI CẢM ƠN!...................................................................................................................1
1.4.1. Điều kiện tự nhiên, dân cư thành phố Hưng Yên...................................................10
Ô nhiễm môi trường nước do y tế.....................................................................................15

GVHD: Th.S.Chu Thị Thu Hiền
SVTH : Lê Dũng Hiệp

3

TRƯỜNG ĐH SPKT HƯNG YÊN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MỞ ĐẦU
Trong nhiều năm gần đây, vấn đề bảo vệ môi trường và sinh thái trở thành một
vấn đề trọng tâm, cấp bách...
TRƯỜNG ĐH SPKT HƯNG YÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
LỜI CẢM ƠN!
Để hoàn thành đồ án này em tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S
Chu Thị Thu Hiền, đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình làm đồ án
tốt nghiệp!
Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong Khoa, đặc biệt các
thầy trong Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Khoa Công
nghệ Hóa học và Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng
Yên đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến
thức tiếp thu trong quá trình học tập không chỉ là nền tảng cho thực hiện
còn hành trang vững chắc cho bước đường tương lai trong sự
nghiệp của em.
Em cũng thầm biết ơn gia đình, bạn bènhững người thân yêu
luôn là chỗ dựa vững chắc cho em.
Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy, Cô và gia đình luôn dồi
dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý!
Hưng Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2012
Sinh viên thực hiện
Lê Dũng Hiệp
GVHD: Th.S.Chu Thị Thu Hiền 1
SVTH : Lê Dũng Hiệp
Khảo sát và đánh giá chất lượng nước mặt khu vực thành phố Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát và đánh giá chất lượng nước mặt khu vực thành phố Hưng Yên - Người đăng: trang-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Khảo sát và đánh giá chất lượng nước mặt khu vực thành phố Hưng Yên 9 10 309